Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Klub rodičů > Zápisy z jednání výboru > Zápis ze schůzky Výboru Klubu rodičů, dne 31.3.2015

Zápis ze schůzky Výboru Klubu rodičů, dne 31.3.2015Schůzku vedla p. ředitelka Moravcová, zástupkyně z pobočky Londýnská p. Řičicová na ŠvP.

Přítomny: Krásná, Suchánková, Jungová, Hnátková, Holmanová, Lansu, Tabero

Projednávaná témata:

 1. Informace o registraci Klubu rodičů jako Spolku – pí Hnátková. Klub rodičů je oficiálně zapsaný jako Spolek. Stanovy Spolku byly schváleny na setkání rodičů 13.1.2016. Pí Hnátková informovala o procesu schvalování, podklady byly podány 24.2, 11.3. pak proběhl oficiální zápis Spolku do rejstříku. Dalšími kroky jsou – zrušit Pobočný spolek, pořídit razítko Spolku a založit účet Spolku, což je naplánováno na 14.4. , zodpovídá pí Tabero. Ředitelka poděkovala předsedkyni pí Hnátkové.

 2. Pokladníkem za pobočku Římská zvolena pí Jungová.

 3. Ředitelka informovala o stanoviskách České školní inspekce – týkající se podpory sportu a pohybu. ČŠI zakázala organizování kroužků, kdy je organizována hlavní činnost školy pořádané externími lektory. Na obou pobočkách školky jsou kroužky v pořádku. Děti dodržují stanovenou dobu na odpočinek a kroužky probíhají v poledním klidu a v odpoledních hodinách.

 4. Ředitelka informovala o zákazu vybírat poplatky za extra aktivity, které jsou součástí ŠVP. Pokud jsou součástí ŠVPPV, a organizují se v době hlavní činnosti MŠ, pak musí být poskytovány zdarma.

 5. Zástupci spolku se dohodli na sepsání petice nebo vyzývacím dopisu na ČŠI, kde by vyjádřili svou spokojenost a podporu za zachování extra aktivit školy, jako je např. angličtina, lyžařský výcvik, atp., protože ČŠI považuje za diskriminační, že se těchto aktivit nemohou účastnit všechny děti.

 6. Povinný předškolní ročník

  • Od 1.9.2017 bude povinný předškolní ročník; bude fungovat systém jako u základních škol, dle spádových oblastí. Přezkušování dětí v individuálním vzdělávání bude probíhat v listopadu, ovšem zatím není dáno, co přesně bude ředitelka přezkušovat.

  • Očkování – pro povinný předškolní ročník bude platit výjimka, kdy do posledního ročníku MŠ budou moct být přijaty i nenaočkované děti.

  • Ředitelka sdělila i osobní názor, kterým je velké rozčarování, zákon bylo několikrát s profesními organizacemi diskutován, ředitelky byly v mnoha bodech proti, ovšem v zákoně je uvedeno pouze „prodiskutováno s profesními organizacemi“.

 7. Pozdní vyzvedávání dětí z MŠ - pokud dítě zůstane ve školce po otevírací době. Učitelka musí obvolat všechny uvedené kontakty (rodiče, zástupce); poté musí kontaktovat policii, která vyzve OSPOD k řešení situace. Učitelka nesmí s dítětem opustit MŠ. Rodičům budou účtovány náklady za přespočetné hodiny učitelek, které zůstanou v MŠ po provozní době školy.

 8. Projekt „Zdravá školní jídelna“ – MŠ navštívil zástupce zdravotnického ústavu, proběhla kontrola kuchyně. Vyzvala kuchařky k přípravě ochutnávek stravy pro rodiče. Certifikát Zdravá školní jídelna bude vydán po 10 měsících od přihlášení do projektu.

 9. Projekt „Rodiče vítáni“ – úspěšný, o certifikát se musí žádat opakovaně, každý rok.

 10. Školy v přírodě – povinné diety. Učitelkám/dozoru musí být vypláceno 25% z nejnižší sazby pro denní náhrady.

 11. Zápis do MŠ Čtyřlístek – letos proběhne 6. a 7.dubna 2016, míst je poměrně dost:Pobočka Londýnská – 31 předškolních dětí, 4 odklady, tedy 27 míst

 12. Kapacita školy musí být naplněna k 30.9. Podle počtu zapsaných dětí k tomuto datu jsou škole z MŠMT přiděleny finanční prostředky pro kalendářní rok (normativ na dítě pro rok 2016 je 43000,-Kč na dítě a rok.

 13. Pobočka Římská – 31 předškolních dětí, 5 odkladů, tedy 26 míst

 14. Integrace a inkluze – diskuze o situaci v MŠ a připravenosti institucí aplikovat novou Vyhlášku.

 15. Prázdninový provoz MŠ Čtyřlístek bude letos 25.7. – 5.8.2016.

 16. Přednáška – „Jak vychovávat děti k psychické odolnosti“, přednášející: PhDr. Simona Hoskovcová, psycholožka; termín: 13.4. 2016, od 17,00 do19,00 hodin, místo: MŠ „Čtyřlístek“, Římská. Pozváni byli i rodiče z jiných MŠ.

 17. Knihovna – MŠ by ráda nabídla k využití řadu zajímavých publikací, povede pí.uč. J. Vršťalová, která bude knihy rodičům půjčovat.

 18. Vši – před odjezdem na školy v přírodě budou rodiče povinni dodat prohlášení, že jejich děti nemají vši.

 19. Omezení nebezpečné dopravy u škol – členové spolku diskutovali o bezpečnějších přechodech a možnostech omezení dopravy u nebezpečných míst v okolí poboček škol – např. přechod křižovatka Římská x Italská. Navrhnuty byly možnosti – retardér, blikající přechody, značka, omezení parkovacích míst před přechodem pro lepší výhled.

 20. Videotelefon, čipy – Ředitelka informovala o ukončeném výběrovém řízení na poskytovatele čipů pro vstup do šaten. Náklad bude cca 100tis. Část ceny se nabídl uhradit jeden z rodičů. Pro vstup do školy/budovy pak budou pořízeny videotelefony.

 21. Opravy – jsou plánovány opravy šatnových bloků, podlahy (marmoleum), jídelna, osvětlení; tyto investice se týkají pobočky Londýnská. Opravu výhledově potřebuje i hřiště v Londýnské – vybudování externí toalety, oprava schodů. V pobočce Římská se plánují investice do oprav hřiště – výměny hracího podkladu a nový zahradní domeček.

 22. Další setkání – termín příští schůzky bude upřesněn.

Zapsala Jana Holmanová