Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Klub rodičů > Formy spolupráce rodiny a školy

Formy spolupráce rodiny a školy

V mateřské škole pracuje Výbor Klubu rodičů, který je složen ze zástupců rodičů z obou poboček a pravidelně se výboru zúčastňuje i vedoucí pobočky v Londýnské ul. Výbor tvoří rodiče, které osloví pedagogové nebo kteří sami projeví zájem o spolupráci.

Výbor se zpravidla schází 2 -3 do roka, dále dle potřeby rodičů, nebo pokud schůzku iniciuje vedení školy. Práce ve výboru není formální. Již několikrát se podařilo prostřednictvím výboru vyřešit neoprávněné stížnosti některých rodičů, vylepšit organizaci provozu školy, uspořádat akce pro děti na základě podnětu rodičů a vedení školy má zpětnou vazbu ve vztahu k provozu školy, spolupráci s rodiči, vztahům mezi dětmi a učiteli.

2 x do roka škola organizuje rodičovskou schůzku pro všechny rodiče. 1. schůzka bývá v polovině září nového školního roku na každé pobočce zvlášť (vždy je přítomna ředitelka školy). 2. schůzka se koná v únoru, rovněž na každé pobočce. Součástí schůzky je předávání informací o dětech. Na této schůzce jsou rodiče informováni o podmínkách zápisu dětí do základní školy.

V průběhu roku organizujeme ještě schůzku s rodiči dětí, které se zúčastní lyžařského výcviku v Janských Lázních a koncem května schůzku pro rodiče dětí, které nastoupí v novém školním roce do naší mateřské školy.

Ředitelka poskytuje pravidelně konzultace. Učitelky nabízejí rodičům každé 2x do roka konzultační hodiny. Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do hodnocení dítěte.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole prostřednictvím nástěnek a webových stránek. Na webových stránkách mají již na začátku školního roku rodiče přehled již naplánovaných akcí.

Rodiče mají možnost si stáhnout foto z akcí na www.msrimska.rajce.net a v šatnách jsou prohlížečky, kde si rodiče mohou prohlédnout aktuální fotografie z akcí.

Po rodiče pořádáme i společná setkání s pedagogy. Obě školy pořádají podzimní a jarní grilování na školní zahradě s programem pro děti a rodiče. MŠ Římská pořádá každoročně vánoční posezení po skončení besídky, hry rodičů a dětí v MŠ a někdy i grilování na školní zahradě.

MŠ Římská organizuje pro rodiče vánoční besídku a besídku ke konci školního roku v divadle U hasičů.

Rodiče mají možnost kdykoliv pobýt s dítětem v MŠ, pokud rodič projeví zájem. V době před zápisem pořádáme dny otevřených dveří pro rodiče, kteří mají zájem o umístění dětí v našich mateřských školách.