Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Klub rodičů > Formy spolupráce rodiny a školy

Formy spolupráce rodiny a školy

V mateřské škole pracuje Výbor Klubu rodičů, který je složen ze zástupců rodičů z obou poboček a pravidelně se výboru zúčastňuje i vedoucí pobočky v Londýnské ul. Výbor tvoří rodiče, které osloví pedagogové nebo kteří sami projeví zájem o spolupráci.

Výbor se zpravidla schází 2 -3 do roka, dále dle potřeby rodičů, nebo pokud schůzku iniciuje vedení školy. Práce ve výboru není formální. Již několikrát se podařilo prostřednictvím výboru vyřešit neoprávněné stížnosti některých rodičů, vylepšit organizaci provozu školy, uspořádat akce pro děti na základě podnětu rodičů a vedení školy má zpětnou vazbu ve vztahu k provozu školy, spolupráci s rodiči, vztahům mezi dětmi a učiteli.

2 x do roka škola organizuje rodičovskou schůzku pro všechny rodiče. 1. schůzka bývá v polovině září nového školního roku na každé pobočce zvlášť (vždy je přítomna ředitelka školy). 2. schůzka se koná v březnu, rovněž na každé pobočce. Na této schůzce jsou rodiče mj. informováni o podmínkách zápisu dětí do základní školy.

V průběhu roku organizujeme ještě schůzku s rodiči dětí, které se zúčastní lyžařského výcviku v Janských Lázních a koncem května schůzku pro rodiče dětí, které nastoupí v novém školním roce do naší mateřské školy.

Pravidelně připravujeme pro rodiče přednášky odborníků z různých oblastí vzdělávání a výchovy.

Ředitelka poskytuje pravidelně konzultace. Učitelky nabízejí rodičům každé 2x do roka konzultační hodiny. Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do hodnocení dítěte.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole prostřednictvím aplikace Naše MŠ, webových stránek a nástěnek. Na webových stránkách mají již na začátku školního roku rodiče přehled již naplánovaných akcí.

Rodiče mají možnost prohlédnout si aktuální fotografie z akcí a ze života školy prostřednictvím aplikace Naše MŠ.

Po rodiče pořádáme i společná setkání s pedagogy. Obě školy pořádají besídky, podzimní a jarní grilování na školní zahradě s programem pro děti a rodiče, vánoční posezení, hry rodičů a dětí v MŠ, besídka ke konci školního roku v divadle U Hasičů (MŠ Římská).

Rodiče mají možnost kdykoliv pobýt s dítětem v MŠ, pokud rodič projeví zájem. V době před zápisem pořádáme dny otevřených dveří pro rodiče, kteří mají zájem o umístění dětí v našich mateřských školách.