Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Klub rodičů > Plán spolupráce

Plán spolupráce

PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI šk. rok 2018/19

Schůzky s rodiči

 

MŠ Římská

MŠ Londýnská

Plenární schůzka

10. 9. 2018

12. 9. 2018

Plenární schůzka

11. 3. 2019

14.  3.  2019

Schůzka s rodiči před ŠVP

17. 1. 2019

12. 9. 2018, 1. 4. 2019

Schůzka s rodiči po zápisech

6. 6. 2019

6. 6. 2019

Schůzky Výboru Klubu rodičů

4. 10. 2018, 27. 2. 2019

15. 5. 2019

ZÁŘÍ

 • přítomnost rodičů při adaptaci dětí

 • informace nových rodičů o individuálních potřebách dětí – dotazníky, konzultace

 • zrealizování plateb inkasním způsobem

 • plenární schůzky Klubu rodičů

 • nabídka mimoškolních aktivit pro šk. rok 2018/19, průzkum zájmu

 • grilování na školní zahradě - Římská

ŘÍJEN

 • 31.10.2017 Podzimní setkání s rodiči a dětmi na školní zahradě (MŠ Londýnská)

 • zahájení činnosti kroužků

 • příprava a organizace, ŠVP Vřesník

 • schůzka Výboru Klubu rodičů

LISTOPAD

 • příprava Mikulášské nadílky, nákup vánočních dárků pro děti

 • příprava vánoční nadílky

 • konzultace

 • polodenní výlet MŠ Římská

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka – zajištění dárků pro děti ve spolupráci s kuchyní a rodiči

 • Vánoční setkání s rodiči

 • MŠ Římská - Vánoční besídka, zajištění vánoční nadílky, odpoledního posezení rodičů a pedagogů včetně občerstvení, ochutnávka pomazánek ze školní jídelny

 • průzkum zájmu o lyžařský výcvik MŠ Římská

LEDEN

 • 17.1.2019 schůzka k LV

 • 19.1.20189 přednáška pro rodiče Dr. Lidmila Pekařová

 • Pobyt na horách Duncan, Janské lázně

ÚNOR

 • příprava a organizace mimoškolních aktivit pro 2. pololetí

 • schůzka výboru Klubu rodičů

   

BŘEZEN

 • aktualizace webových stránek k zápisu do MŠ

 • plenární schůzky Klubu rodičů

 • 23.3. – 30.3.2018 ŠVP Vřesník MŠ Londýnská

 • - polodenní výlet MŠ Římská 

DUBEN

 • noc v MŠ – MŠ Římská (bude upřesněno)

 • týden otevřených dveří pro rodiče, kteří mají zájem umístit děti v pobočkách naší MŠ

 • organizační zajištění školy v přírodě v Luži (Orlické hory)

KVĚTEN

 • zápis dětí do MŠ

 • organizace celodenního výletu

 •  Příprava besídky Rozloučení se školkou – Římská – divadlo U Hasičů 30.5.2019

 • příprava oslavy Dne dětí + zajištění dárků pro děti

 • schůzka výboru  Klubu rodičů

 • Průzkum zájmu o ŠVP na Dianě, Harrachov, MŠ Římská 

ČERVEN

 • 6.6.2019 schůzka s rodiči nových dětí

 • oslava Dne dětí (obě školy), karneval na zahradě (MŠ Londýnská)

 • 3. třída rozloučení se školkou společně s rodiči – MŠ Londýnská – grilování na školní zahradě

 • neformální posezení s rodiči na závěr školního roku – grilování (MŠ Římská) s ochutnávkou pomazánek ze školní jídelny

Náplň plenárních schůzí klubu rodičů a informačních schůzek

ZÁŘÍ

 1. aktualizace a sestavení výboru Klubu rodičů, rozdělení funkcí, aktualizace kontaktů

 2. seznámení s řádem školy (aktualizace) + platby školného, stravné

 3. organizace školního roku

 4. plánované uzavření školy

 5. potřeby dětí (materiální + psychické)

 6. informace o organizaci mimoškolních a nadstandardních aktivitách

 7. pojištění dětí

 8. aktuální záležitosti

 9. ŠVP – termíny 

BŘEZEN

 1. informace k zápisu dětí do ZŠ

 2. informace k OŠD

 3. informace k testům školní zralosti

 4. zpráva výboru Klubu rodičů

 5. plán akcí

 6. informace o dětech

 7. povinný poslední ročník předškolního vzdělávání

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí:

 1. předání rozhodnutí o přijetí a dotazníků

 2. seznámení s provozním řádem MŠ

 3. školním řádem

 4. aktivity školy

 5. co by měly děti znát před nástupem do MŠ

 6. jak přistupovat k dětem v adaptačním období