Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Klub rodičů > Zápisy z jednání výboru > Zápis ze schůzky výboru Klubu rodičů dne 29. 4. 2015

Zápis ze schůzky výboru Klubu rodičů dne 29. 4. 2015Schůzky se zúčastnili zástupci jednotlivých tříd MŠ Londýnská, učitelský sbor MŠ Londýnská a paní ředitelka PhDr.Moravcová, Ph.D.

Body projednávané na základě podnětu a návrhy řešení:

  1. Denní program, sportovní vyžití dětí a nabídka kroužků – vzhledem k omezeným prostorovým možnostem pobočky MŠ Londýnská je rozšíření kroužků v současné chvíli prakticky nemožné, v případě zájmu rodičů by bylo možné nabídku rozšířit o kroužky po 16h zajištěné externí firmou. Výbor se zabýval rozšířením mimo školkových aktivit pro 1. třídu ve druhém pololetí školního roku.

  2. Informovanost rodičů ohledně aktivit, programu a akcí školky – momentálně, po spuštění nových webových stránek, je možné přihlásit se k odběru emailů o aktuálních aktivitách třídy a školky. Dále funguje i nadále systém informování rodičů pomocí nástěnek třídy přímo ve školce a uzavřená facebooková skupina, kde si rodiče sdílejí informace. 

  3. Přístup učitelského sboru – s přístupem učitelského sboru jak k dětem, tak k rodičům nebyl zjištěn žádný problém, učitelky jsou rodičům stále k dispozici, podrobnější konzultace jsou po možné po předchozí domluvě. Prosíme tímto rodiče, aby případné výtky či dotazy konzultovali neprodleně s příslušnou paní učitelkou, případně se zástupci rodičů jednotlivých tříd. V letošním roce budou mít rodiče možnost vyjádřit svou spokojenost a doporučení ke zlepšení v evaluačním dotazníku.

Zapsala:  Veronika Dubská