Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Klub rodičů > Zápisy z jednání výboru > Zápis ze schůzky Výboru klubu rodičů, dne 12.11.2015, MŠ Římská 27

Zápis ze schůzky Výboru klubu rodičů, dne 12.11.2015, MŠ Římská 27Schůzku vede p. ředitelka Moravcová

Přítomni:

 • MŠ Římská: p.Moravcová, Holmanová, Hnátková, Sonnková, Suchánková

 • MŠ Londýnská: p. Řičicová, Horáková, Tabero,Matoušková, Jiráková, Prokopcová

Projednávaná témata:

 1. Rozdělení pozic ve Výboru Klubu rodičů (viz příloha) pro nový školní rok 2015/16, aktualizace kontaktů a souhlas s uveřejněním na webových stránkách

 2. Zhodnocení závěrů minulého setkání 29.4.2015: Proběhla odborná přednáška PhDr. Václava Mertina, byla zakoupena celoroční permanentka do ZOO, dopracovávají se stanovy nového uskupení Klubu rodičů = Spolku

 3. Dotazníky – vyhodnocení dotazníků z jara 2015 – paní ředitelka podala Výboru podrobnou zprávu o výsledcích dotazníků a informovala, jak na některé podněty hodlá reagovat.

 4. Diskuze o dvou projektech, do kterých se chce MŠ zapojit:
  • Zdravá školní jídelna: MŠ již přihlášena do projektu zdravého stravování doprovázeného kontrolami a příp. doporučeními pro personál kuchyně vč. sebevzdělávání. 100% odsouhlaseno celým Výborem.

  • Rodiče vítáni: Projekt s cílem získat certifikát za dodržování současných standardů a trendů předškolního vzdělávání, prohlubování kontaktů pedagog-rodič, dostatek informací o dění v MŠ, atd. Výbor 100% podpořil tuto iniciativu, shodl se na distribuci jednoduchých dotazníků rodičům na obou pobočkách, termín stanoven do 27/11 tak, aby mohli být výsledky do konce listopadu vyhodnoceny (za MŠ Římská vyhodnotí pí Hnátková, za MŠ Londýnská pí Tabero)

 5. Novinka v aktivitách školky – zapojení dětí do společných aktivit se seniory v rámci projektu Dvojka pro seniory – předvánoční vystoupení, výtvarné práce atd. pro mezigenerační oboustranné obohacení ze společně stráveného času

 6. Předsedkyně Výboru paní Hnátková, představila návrh stanov spolku. Čelnky vznesly několik připomínek, které by měly být ve stanovách zohledněny. Za účelem dokončení finálního znění stanov se sejdou v užší skupině p. Hnátková, p. Tabero a ředitelka. Poté budou zaslány ke konečnému připomínkování ostatním členkám a po schválení budou odeslány na obchodní rejstřík. K dořešení zůstává zřízení bankovního účtu a administrativní kroky při registraci subjektu.

 7. Ředitelka seznámila přítomné s požadavkem některých rodičů na prodloužení provozní doby MŠ Londýnská. Seznámila je s výsledky průzkumu potřeb a vyzvala zástupkyni p. Řičicovou k informaci o tom, jak rodiče skutečně provozní dobu využívají. Na základě přednesených informací doporučily členky Výboru zachovat současnou provozní dobu, tzn.: od 6,30 do 17,00. Ředitelka bude rodiče o závěrech jednání informovat formou dopisu.

 8. Seznámení a diskuse nad Koncepčními záměry školy pro rok 2016 - 2018.

 9. Diskuze – dotazníky, časy a organizace odjezdů a příjezdů na/z ŠvP, logopedické poradenství pro předškoláky, hospitace v hodinách, atd.