Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Římská > Náš tým

Náš tým

Ředitelka školy: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D
Zástupkyně ředitelky Dana Beritová, DiS

Hospodářka:

Veronika Dubská

Pedagogický sbor:

Jitka Procházková
  Jana Vršťalová
  Dana Beritová, DiS.
  Bc. Iva Donátová
  Jana Procházková
  Bc. Veronika Šmídová (t.č.MD)
  Monika Reichová

Asistenti pedagoga:

Světluše Moulíková
  Eliška Vršťalová

Školnice:

Karla Balogová

Hospodářka:

Veronika Dubská

Kuchyně:

Michaela Mirovská
  Miluše Šmídová

Profily pedagogů :

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D – ředitelka školy

DSC09242 (1)_.jpg

V roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do roku 2000 působila jako ředitelka MŠ Římská 27, Praha 2. Od roku 2001 do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V letech 2012 - 2018 byla předsedkyní této organizace, v roce 2019 - 2021 místopředsedkyní a od roku 2022 byla opět zvolena předsedkyní této organizace. Za ČV OMEP je členkou pracovní skupiny pro aktualizaci RVP PV (MŠMT), členem mezirezortní pracovní skupiny předškolního vzdělávání (MŠMT) a členem Poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR. Dále působí jako člen akreditační komise při MŠMT, zastupuje mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 2 v Komisi pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 2.  Specializuje se na spolupráci s rodinou, zdravý životní styl, srovnávací pedagogiku. Publikuje články v odborných časopisech (Informatorium 3-8, Poradce ředitelky, Řízení mateřské školy, atd.).Ve volném čase se věnuje sportu – kolo, lyže, fitness, jóga, ráda čte, poslouchá hudbu, ráda vaří.

Jitka Procházková

Jitka Procházková

Vystudovala gymnázium. Po maturitě nastoupila jako učitelka do MŠ na Praze 4 a při zaměstnání vystudovala střední pedagogickou školu, kterou ukončila v roce 1990.

Praktické zkušenosti získávala ve třech mateřských školách. Od roku 2001 pracuje v mateřské škole „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27. Od dětství se věnuje sportu, proto se zaměřuje především na tělesnou výchovu. Hraje na klavír a kytaru, proto jsou jí blízké i hudební činnosti s dětmi. Pracuje ve třídě nejstarších dětí a vede kroužek pohybových aktivit zaměřených na míčové hry.

Mezi její záliby patří především sport - je cvičitelkou pilates, jezdí na kole, lyžuje, trénuje s dětmi odbíjenou.

Jana Vršťalová

DSC09257.jpg

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Od roku 2002 pracuje v mateřské škole „Čtyřlístek“. Specializuje se na práci s tříletými dětmi, výtvarnou výchova a keramický kroužek. V lednu 2016 úspěšně absolvovala kurz logopedický asistent. Ve škole vede logopedický kroužek. 

Dana Beritová, DiS.

DSC09281.jpg

V roce 2007 vystudovala umělecké gymnázium v Brně, obor literárně dramatický. Po maturitě pracovala pro sdružení občanů zabývajících se emigranty, kde vytvářela volnočasové aktivity pro děti z uprchlických táborů a azylových domů. Dále pak v prodejní galerii či jako asistentka v oboru zajišťování expozic veletrhů a výstav a také jako asistentka scénografa. V roce 2009 se přestěhovala do Prahy a od roku 2010 pracuje jako učitelka v MŠ Čtyřlístek, kde také vede dramatický kroužek. V roce 2015 dokončila studium na VOŠ pedagogické, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve volném čase se věnuje rodině. Mezi její zájmy patří divadlo, hudba, umění a turistika.

Bc. Iva Donátová

i-FhMjRWv-X2.jpg

O vzdělání a výchovu dětí měla zájem již na základní škole, kdy se rozhodla pro tento obor. Jejím velkým vzorem byla rodina, jelikož prarodiče pracovali jako učitelé na ZŠ a matka měla vystudovanou tutéž SPgŠ a poté pracovala jako učitelka v mateřské škole. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Dalším jejím studiem byla pedagogická fakulta, obor učitelství pro MŠ na Karlově univerzitě se zaměřením na tělesnou výchovu.

Do MŠ Čtyřlístek nastoupila po vysoké škole v září 2013. Specializuje se na výtvarnou a estetickou výchovu. Ve školce vede v odpoledních hodinách kroužek „Šikovné ručičky“. Dále specilaizuje na logopedickou prevenci a výuku češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem.

 

Jana Procházková 

Jana Procházková

Jana Procházková vystudovala střední pedagogickou školu, sólový zpěv pod vedením profesorky Jany Šímové a po studiích muzikálové školy Petra Novotného založila soukromou muzikálovou školu v Ústí nad Labem, kterou 2 roky vedla. Do Prahy ji přivedla nabídka k účinkování v muzikálu Krysař, na základě úspěchu dále vystupovala v muzikálech Drákula, Hamlet a Kráska a zvíře. Byla členkou vokální skupiny Triny a je členkou skupiny Camael a Bardolino.

 

 

 

Bc. Veronika Šmídová (t.č. mateřská dovolená)

 i-RsZrPcW-X2.jpgV roce 2013 ukončila sportovní gymnázium v Jihlavě. V Hradci Králové vystudovala specializaci v pedagogice, obor český       jazyk  a základy společenských věd pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Avšak zálibu nalezla spíše v péči o mladší děti.
 Když se v roce 2015 přestěhovala do Prahy, nastoupila jako brigádnice do soukromé MŠ, kde získávala zkušenosti s dětmi již   od čtyř měsíců až do sedmi let. Při dalším zaměstnání v MŠ si dodělala střední pedagogickou školu, kterou ukončila v roce 2020. Od jara roku 2021 pracuje v MŠ "Čtyřlístek" u nejmenších dětí ve třídě Berušek.
 Mezi její záliby patří divadlo, turistika a sport. Ráda si přečte knížku, když najde chvíli času, protože jak sama o sobě říká, chvíli neposedí. Možná i právě proto jí vyhovuje práce s dětmi, která je hodně "živá". U dětí obdivuje jejich spontánnost a přirozenost - co na srdci, to na jazyku. To jí vždy vykouzlí úsměv na rtech.

 

Monika Reichová

IMG-20230416-WA0006.jpg

Vystudovala střední ekonomickou školu. Po absolvování pracovala na asistentských pozicích a v nadnárodní britské společnosti jako finanční kontrolor. Po letech strávených většinou v kanceláři, hledala zaměstnání, v kterém by mohla využít a uplatnit svou kreativnější stránku. Nabídka práce v mateřské škole ji zaujala. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, se zaměřením na předškolní a mimoškolní výchovu. Z mateřské školy U Studánky v Praze 7 přešla do MŠ Čtyřlístek, kterou velmi dobře znala z doby, kdy jí navštěvovaly obě její dcery. Baví ji výtvarná výchova, ruční práce a vyrábění jakéhokoli druhu. Má radost, když jsou děti ve školce spokojené.

 

Světluše Moulíková

WhatsApp Image 2022-09-06 at 21.52.09_.jpeg

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Českých Budějovicích. Pracovala jako asistentka a referentka v tělovýchově. Protože ji stále přitahovala práce s dětmi, pracovala od roku 2003 v základní škole jako vychovatelka ve školní družině. Od září pracuje v mateřské škole Čtyřlístek v oddělení nejmladších dětí. V dubnu 2019 získala certifikát asistenta pedagoga. Mezi její záliby patří hudba, turistika, příroda, četba.

Eliška Vršťalová

 

Hospodářka
Veronika Dubská

Veronika Dubská

Školnice
Karla Balogová

 

Kuchyně
Miluše Šmídová

Miluše Šmídová

Kuchyně
Michaela Mirovská

DSC09221.jpg