Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Římská > Náš tým

Náš tým

Ředitelka školy: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D
Zástupkyně ředitelky Dana Beritová, DiS

Hospodářka:

Veronika Dubská

Pedagogický sbor:

Jitka Procházková
  Jana Vršťalová
  Dana Beritová, DiS.
  Bc. Iva Donátová
  Jana Procházková
  Bc. Veronika Šmídová
   

Asistenti pedagoga:

Světluše Moulíková
  Ing. Eva Prózrová

Školnice:

Karla Balogová

Hospodářka:

Veronika Dubská

Kuchyně:

Michaela Mirovská
  Miluše Šmídová

Profily pedagogů :

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D – ředitelka školy

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D – ředitelka školy

V roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do roku 2000 působila jako ředitelka MŠ Římská 27, Praha 2. Od roku 2001 do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V letech 2012 - 2018 byla předsedkyní této organizace, v současnosti je místopředsedkyní. Je členem Poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR a členem Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 2.  Specializuje se na spolupráci s rodinou, zdravé stravování, srovnávací pedagogiku. Publikuje články v odborných časopisech (Informatorium 3-8, Poradce ředitelky, Řízení mateřské školy, atd.).Ve volném čase se věnuje sportu – kolo, lyže, fitness, jóga, ráda čte, poslouchá hudbu, ráda vaří.

Jitka Procházková

Jitka Procházková

Vystudovala gymnázium. Po maturitě nastoupila jako učitelka do MŠ na Praze 4 a při zaměstnání vystudovala střední pedagogickou školu, kterou ukončila v roce 1990.

Praktické zkušenosti získávala ve třech mateřských školách. Od roku 2001 pracuje v mateřské škole „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27. Od dětství se věnuje sportu, proto se zaměřuje především na tělesnou výchovu. Hraje na klavír a kytaru, proto jsou jí blízké i hudební činnosti s dětmi. Pracuje ve třídě nejstarších dětí a vede kroužek pohybových aktivit zaměřených na míčové hry.

Mezi její záliby patří především sport - je cvičitelkou pilates, jezdí na kole, lyžuje, trénuje s dětmi odbíjenou.

Jana Vršťalová

Jana Vršťalová

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Od roku 2002 pracuje v mateřské škole „Čtyřlístek“. Specializuje se na práci s tříletými dětmi, výtvarnou výchova a keramický kroužek. V lednu 2016 úspěšně absolvovala kurz logopedický asistent. Ve škole vede logopedický kroužek. 

Dana Beritová, DiS.

Dana Beritová, DiS.

V roce 2007 vystudovala umělecké gymnázium v Brně, obor literárně dramatický. Po maturitě pracovala pro sdružení občanů zabývajících se emigranty, kde vytvářela volnočasové aktivity pro děti z uprchlických táborů a azylových domů. Dále pak v prodejní galerii či jako asistentka v oboru zajišťování expozic veletrhů a výstav a také jako asistentka scénografa. V roce 2009 se přestěhovala do Prahy a od roku 2010 pracuje jako učitelka v MŠ Čtyřlístek, kde také vede dramatický kroužek. V roce 2015 dokončila studium na VOŠ pedagogické, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve volném čase se věnuje rodině. Mezi její zájmy patří divadlo, hudba, umění a turistika.

Bc. Iva Donátová

Bc. Iva Donátová

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Dalším jejím studiem byla pedagogická fakulta, obor učitelství pro MŠ na Karlově univerzitě se zaměřením na tělesnou výchovu.

Do MŠ Čtyřlístek nastoupila po VŠ v září 2013. Specializuje se na výtvarnou a estetickou výchovu. Ve školce vede v odpoledních hodinách kroužek „Šikovné ručičky“.

O vzdělání a výchovu dětí měla zájem už na základní škole, kdy se rozhodla pro tento obor. Jejím velkým vzorem byla rodina, jelikož prarodiče pracovali jako učitelé na ZŠ a matka měla vystudovanou tutéž SPgŠ a poté pracovala jako učitelka v mateřské škole.

Jana Procházková 

Jana Procházková

Jana Procházková vystudovala Střední pedagogickou školu, sólový zpěv pod vedením profesorky Jany Šímové a po studiích muzikálové školy Petra Novotného založila soukromou muzikálovou školu v Ústí nad Labem, kterou 2 roky vedla. Do Prahy ji přivedla nabídka k účinkování v muzikálu Krysař, na základě úspěchu dále vystupovala v muzikálech Drákula, Hamlet a Kráska a zvíře. Byla členkou vokální skupiny Triny a je členkou skupiny Camael a Bardolino.

 

 

 

Bc. Veronika Šmídová

Profilová fotka .jpgV roce 2013 ukončila sportovní gymnázium v Jihlavě. V Hradci Králové vystudovala specializaci v pedagogice, obor český jazyk a základy společenských věd pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Avšak zálibu nalezla spíše v péči o mladší děti.
Když se v roce 2015 přestěhovala do Prahy, nastoupila jako brigádnice do soukromé MŠ, kde získávala zkušenosti s dětmi již od čtyř měsíců až do sedmi let. Při dalším zaměstnání v MŠ si dodělala střední pedagogickou školu, kterou ukončila v roce 2020. Od jara roku 2021 pracuje v MŠ "Čtyřlístek" u nejmenších dětí ve třídě Berušek.
Mezi její záliby patří divadlo, turistika a sport. Ráda si přečte knížku, když najde chvíli času, protože jak sama o sobě říká, chvíli neposedí. Možná i právě proto jí vyhovuje práce s dětmi, která je hodně "živá". U dětí obdivuje jejich spontánnost a přirozenost - co na srdci, to na jazyku. To jí vždy vykouzlí úsměv na rtech.

 

Světluše Moulíková

Světluše Moulíková

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Českých Budějovicích. Pracovala jako asistentka a referentka v tělovýchově. Protože ji stále přitahovala práce s dětmi, pracovala od roku 2003 v základní škole jako vychovatelka ve školní družině. Od září pracuje v mateřské škole Čtyřlístek v oddělení nejmladších dětí. V dubnu 2019 získala certifikát asistenta pedagoga. Mezi její záliby patří hudba, turistika, příroda, četba.

Ing. Eva Prózrová

V roce 2014 ukončila magisterské studium v oboru cestovní ruch. Práce s dětmi ji vždy bavila, proto se rozhodla absolvovat kurz asistenta pedagoga. Po absolvování kurzu nastoupila do Montessori školy na pozici asistent pedagoga – družinář. Zde působila až do svého nástupu na mateřskou dovolenou. Od října 2020 pracuje jako asistent pedagoga v mateřské škole Čtyřlístek, Praha 2. Svůj volný čas tráví se svým malým synem a psem.

Hospodářka
Veronika Dubská

Veronika Dubská

Školnice
Karla Balogová

 

Kuchyně
Miluše Šmídová

Miluše Šmídová

Kuchyně
Michaela Mirovská

Michaela Mirovská