Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Římská > Kontakty pro omluvy dětí

Kontakty pro omluvy dětí

Jak omlouvat děti

Rodiče dítě omlouvají den předem do sešitu omluv v šatně nebo přímo třídním učitelkám. Telefonicky mohou dítě omluvit z docházky NEJPOZDĚJI DO 8,00 HOD. příslušného dne.

Pokud tak neučiní do uvedené doby, dítě je započítáno do docházky. Za dítě počítané do docházky musí být stravné zaplaceno. V případě neomluvené absence, si mohou rodiče oběd vyzvednout v MŠ (po předchozím oznámení), v době od 11,00 do 11,30 nebo od 12,30 do 13,00 (blíže viz provozní řád školní jídelny, který upravuje i platby stravného aj.) avšak pouze 1.den absence dítěte. Nástup dítěte do MŠ po absenci, jsou rodiče povinni den předem (nejpozději však do 8,00 hodin příslušného dne), nahlásit ve škole. Písemné omluvy, prosím, doručte do školy při plánované absenci dítěte trvající déle než 14 dnů.

Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny, může ředitel MŠ po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (ukončení se netýká dětí v povinném předškolním ročníku) - ustanovení § 35 odst. 1. Písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona - dále viz kapitola ředitele Ukončení předškolního vzdělávání (dále viz Školní řád).