Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Londýnská > Náš tým

Náš tým

Ředitelka školy: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D
Zástupkyně ředitelky: Libuše Řičicová
Hospodářka: Veronika Dubská
Pedagogický sbor: Libuše Řičicová - zástupkyně pro pobočku
  Bc. Michaela Halouzková
  Bc. Tereza Kamešová
  Petra Znášiková
 

Dipl.-Ing. Xue Chadtová Song, DiS

 

Eliška Sedláčková

 

Anna Charvátová

Logopedická prevence Eliška Sedláčková
Asistenti pedagoga: Bc. Markéta Zúbková
  Bc. Zornitsa Košťál
Školnice: Eva Ryvolová
Kuchyně: Petra Bečkovská
  Vendula Janulová

Profily pedagogů:

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D – ředitelka školy

DSC09242 (1)_.jpg

V roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do roku 2000 působila jako ředitelka MŠ Římská 27, Praha 2. Od roku 2001 do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V letech 2012 - 2018 byla předsedkyní této organizace, v roce 2019 - 2021 místopředsedkyní a od roku 2022 byla opět zvolena předsedkyní této organizace. Za ČV OMEP je pracovní skupiny pro revizi RVP PV (MŠMT), členem mezirezortní pracovní skupiny předškolního vzdělávání (MŠMT) a členem Poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR. Dále působí jako člen akreditační komise při MŠMT, zastupuje mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 2 v Komisi pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 2.  Specializuje se na spolupráci s rodinou, zdravé stravování, srovnávací pedagogiku. Publikuje články v odborných časopisech (Informatorium 3-8, Poradce ředitelky, Řízení mateřské školy, atd.).Ve volném čase se věnuje sportu – kolo, lyže, fitness, jóga, ráda čte, poslouchá hudbu, ráda vaří.

 

Libuše Řičicová - zástupkyně ředitelky pro pobočku MŠ Londýnská

Libuše Řičicová
 
 

Narodila se v Praze, vystudovala střední pedagogickou školu, od roku 1981 učí v mateřské škole a pořád ji to baví. Moc ráda chodí s dětmi do galerií a seznamuje je s historií Prahy. Věnuje se dětem v nejstarším oddělení.

 

 

 

Bc. Tereza Kamešová (t.č. na mateřské dovolené)

TK.jpgVystudovala obor Transkulturní komunikace na Univerzitě v Hradci Králové. Po dobu studia ráda trávila čas s dětmi, které hlídala, a proto se po dokončení studia v roce 2018 rozhodla nastoupit do mateřské školy. V roce 2021 si dodělala Střední pedagogickou školu pro předškolní a mimoškolní pedagogiku. 

Jedna z jejich oblíbených knih je Malý princ, kde se objevuje rčení: "Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje." Proto se tak ráda obklopuje dětmi, které ji neustále připomínají, že se máme radovat z maličkostí, být upřímní a nebrat některé zdánlivě důležité věci tak vážně.

 

 

Petra Znášiková

Petra Znášiková
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. V pobočce MŠ Londýnská 19 pracuje od roku 2000. Ráda si s dětmi maluje, zpívá, tancuje a povídá. Mezi její zájmy patří čtení  knih, sledování dokumentů, hudba a vycházky do přírody.
 

 

Bc. Zornitsa Košťál

Bc. Zornitsa Košťál 
 
 
 
 

Vystudovala Mediální a komunikační studia, pracovala v médiích, ale poté co se jí narodila dcera s vrozenou vadou, se rozhodla změnit směr. Dětská psychologie a pedagogika ji vždy přitahovaly. Absolvovala akreditovaný kurz MŠMT "Studium pro asistenta pedagoga". V mateřské škole pracuje od prosince 2022. Věnuje se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Řídí se heslem: "S úsměvem jde všechno líp."

Bc. Michaela Halouzková

Bc. Michaela Halouzková 
 
 
 
 

Vystudovala na Střední pedagogické škole v Praze, obor předškolní a  mimoškolní pedagogika a poté bakalářský program v oboru Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se specializací na hudební výchovu. Od roku 2007 pracovala jako učitelka na pobočce MŠ Římská, kde vedla i kroužek hudebně-pohybové výchovy a flétničky. Po mateřské dovolené nastoupila na pobočku MŠ Londýnská.

Ve volném čase se aktivně věnuje sborovému zpěvu a sportu.

  

Dipl.-Ing. Xue Chadtová Song, DiS

Dipl.-Ing. Xue Chadtová Song, DiS.

Vystudovala Technickou univerzitu v Drážďanech. Po ukončení studia pracovala na Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky. Po čtyřech letech vědecké práce se rozhodla změnit obor a věnovat se práci s dětmi. Absolvovala akreditovaný kurz MŠMT "Studium pro asistenty pedagoga" a v roce 2021 dokončila tříleté dálkové studium na VOŠ v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. Zajímá se o začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do škol, absolvovala Komplexní program jazykové podpory dětí s OMJ. V MŠ vzdělává děti v nejstarším oddělení.

 

Eliška Sedláčková

Eliška Sedláčková

Vystudovala střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Od roku 2016 se podílí na organizaci letních táborů. S dětmi ze školky jezdí na zimní ŠVP - lyžařský výcvik. Hraje na klavír a kytaru, ráda děti rozvíjí, učí novým věcem, vyrábí, maluje a sportuje. Vede kroužek Logopedická prevence jako Logopedický asistent. Mezi její zájmy patří cestování, sport, malování a vycházky do přírody. V mateřské škole pracuje od roku 2019.

 

Anna Charvátová

 

Studovala Zdravotnické lyceum, ale již při studiu jí to více táhlo k práci učitelky, kterou také začala v 18ti letech vykonávat v dětské skupince. Zkušenosti nabírala v soukromých školkách a proto se rozhodla změnit obor studia na předškolní pedagogiku na střední škole BEAN. Práci s dětmi se začala věnovat již od 14ti let, kdy vedla světlušky ve skautském oddíle a trénovala atletiku, pohyb u dětí je pro ni stále velmi důležitý a snaží se využít vědomostí, které získala a aplikovat je při práci učitelky v MŠ. Ve volném čase cestuje, jezdí na kolečkových bruslích a hraje basketbal.

 

Bc. Markéta Zúbková

1682423608095.jpeg

Vystudovala Obchodní akademii, pracovala ve finančnictví. Po narození děvčátka s těžkým kombinovaným postižením a autismem se rozhodla pro studium oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, který úspěšně dostudovala. Během svého studia absolvovala praxi ve speciální základní škole pro děti se středním a těžkým mentálním postižením a dále praxi v rámci etopedie u drogově závislých. Mezi její záliby patří její děti, hudba, výtvarná činnost  fotografování a cestování. V mateřské škole se věnuje od roku 2015 dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a výuce českého jazyka pro děti s OMJ.

 

 

Hospodářka
Veronika Dubská

Veronika Dubská

Školnice
Eva Ryvolová

 

Kuchyně
Petra Bečkovská
Vendula Janulová