Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Londýnská > Náš tým

Náš tým

Ředitelka školy: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D
Zástupkyně ředitelky: Dana Beritová, DiS
Hospodářka: Veronika Dubská
Pedagogický sbor: Libuše Řičicová
  Bc. Michaela Halouzková
  Eva Těthalová
  Petra Znášiková
 

Dipl.-Ing. Xue Chadtová Song

 

Eliška Sedláčková

Logopedická prevence  
Asistenti pedagoga: Bc. Markéta Zúbková
   
Školnice: Eva Ryvolová
Kuchyně: Petra Bečkovská
  Vendula Janulová

Profily pedagogů:

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D – ředitelka školy

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

V roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do roku 2000 působila jako ředitelka MŠ Římská 27, Praha 2. Od roku 2001do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V roce 2012 až 2018 byla předsedkyní této organizace, v současnosti je místopředsedkyní. Je členem poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR a členem Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 2. Specializuje se na spolupráci s rodinou, zdravé stravování, srovnávací pedagogiku. Publikuje články v odborných časopisech (Informatorium 3-8, Poradce ředitelky, Řízení mateřské školy, atd.).Ve volném čase se věnuje sportu – kolo, lyže, fitness, jóga, ráda čte, poslouchá hudbu, baví ji vaření.

Libuše Řičicová

Libuše Řičicová
 
 

Narodila se v Praze, vystudovala střední pedagogickou školu, od roku 1981 učí v mateřské škole a pořád ji to baví. Moc ráda chodí s dětmi do galerií a seznamuje je s historií Prahy. Věnuje se dětem v nejstarším oddělení.

 

 

 

Eva Těthalová

117563551_748475079252381_3721635789501453745_n.jpgBěhem studia sociální práce odjela na rok jako dobrovolnice do Indie a po návratu začala pracovat v mateřské škole jako asistentka pedagoga. Zjistila, že ji práce s malými dětmi velmi baví a naplňuje. Dokončila akreditovaný kurz asistenta pedagoga a současné době studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku na vyšší odborné škole. Mnoho let aktivně působila jako skautská vedoucí a ještě teď ráda přijede pomoci na tábor nebo na výpravu.

 

 

 

 

Petra Znášiková

Petra Znášiková
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. V pobočce MŠ Londýnská 19 pracuje od roku 2000. Ráda si s dětmi maluje, zpívá, tancuje a povídá. Mezi její zájmy patří čtení  knih, sledování dokumentů, hudba a vycházky do přírody.

 

Bc. Michaela Halouzková

Bc. Michaela Halouzková 
 
 
 
 

Vystudovala na Střední pedagogické škole v Praze, obor předškolní a  mimoškolní pedagogika a poté bakalářský program v oboru Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se specializací na hudební výchovu. Od roku 2007 pracovala jako učitelka na pobočce MŠ Římská, kde vedla i kroužek hudebně-pohybové výchovy a flétničky. Po mateřské dovolené nastoupila na pobočku MŠ Londýnská.

Ve volném čase se aktivně věnuje sborovému zpěvu a sportu.

  

Dipl.-Ing. Xue Chadtová Song

Ing. Xue Chadtová Song

Vystudovala Technickou univerzitu v Drážďanech. Po ukončení studia pracovala na Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky. Po čtyřech letech vědecké práce se rozhodla změnit obor a věnovat se práci s dětmi. Absolvovala akreditovaný kurz MŠMT "Studium pro asistenty pedagoga" a v současné době studuje na VOŠ předškolní a mimoškolní pedagogiku v závěrečném ročníku. Zajímá se o začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do škol, absolvovala Komplexní program jazykové podpory dětí s OMJ. V MŠ působila 2 roky na pozici asistenta pedagoga, nyní vzdělává  děti v nejstarším oddělení.

 

Eliška Sedláčková

Eliška Sedláčková

Vystudovala střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. V roce 2016 a 2017 se podílela na organizaci letních táborů pro děti. Hraje na klavír a kytaru. Ráda si s dětmi povídá, maluje a hraje hry. Mezi její zájmy patří cestování, malování, sport a vycházky do přírody. V mateřské škole pracuje od ledna 2019.

 

Bc. Markéta Zúbková

Markéta Poplšteinová

Vystudovala Obchodní akademii, pracovala ve finančnictví, ale poté, co se jí narodilo děvčátko s těžkým kombinovaným postižením, se rozhodla pro studium oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, který úspěšně dostudovala. Během svého studia absolvovala praxi ve speciální základní škole pro děti se středním a těžkým mentálním postižením a dále praxi v rámci etopedie u drogově závislých. Mezi její záliby patří její děti, hudba a výtvarná činnost. V mateřské škole se věnuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a výuce českého jazyka pro děti s OMJ.

 

 

Hospodářka
Veronika Dubská

Veronika Dubská

Školnice
Eva Ryvolová

 

Kuchyně
Petra Bečkovská
Vendula Janulová