Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Londýnská > Náš tým

Náš tým

Ředitelka školy: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D
Pedagogický sbor: Libuše Řičicová
  Bc. Michaela Halouzková
  Klára Tesařová
  Petra Znášiková
  Mgr. Nikola Krásná
Učitelka a logopedická prevence Mgr. Pavla Ptáčková
Asistenti pedagoga: Bc. Markéta Zúbková
  Dipl.Ing. Chadtová Song, Xue
Hospodářka: Veronika Dubská
Školnice: Alena Hajnová
Kuchyně: Petra Bečkovská
  Vendula Janulová

Profily pedagogů:

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D – ředitelka školy

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

V roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do roku 2000 působila jako ředitelka MŠ Římská 27, Praha 2. Od roku 2001do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V roce 2012 až 2018 byla předsedkyní této organizace, v současnosti je místopředsedkyní. Je členem poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR a členem Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 2. Specializuje se na spolupráci s rodinou, zdravé stravování, srovnávací pedagogiku. Publikuje články v odborných časopisech (Informatorium 3-8, Poradce ředitelky, Řízení mateřské školy, atd.).Ve volném čase se věnuje sportu – kolo, lyže, fitness, jóga, ráda čte, poslouchá hudbu, baví ji vaření.

Libuše Řičicová

Libuše Řičicová

Narodila se v Praze, vystudovala střední pedagogickou školu, od roku 1981 učí v mateřské škole a pořád ji to baví. Moc ráda chodí s dětmi do galerií a seznamuje je s historií Prahy. Věnuje se dětem v nejstarším oddělení.

Petra Znášiková

Petra Znášiková

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. V pobočce MŠ Londýnská 19 pracuje od roku 2000. Ráda si s dětmi maluje, zpívá, tancuje a povídá. Mezi její zájmy patří čtení  knih, sledování dokumentů, hudba a vycházky do přírody.

Klára Tesařová

Klára Tesařová

 Vyrostla  v Liberci, nyní žije v Praze. V roce 2006 ukončila  Střední pedagogickou školu v Liberci, poté studovala  4 roky učitelství  pro 1. Stupeň  ZŠ v Hradci Králové.  Zkušenosti nabrala jako asistentka a vedoucí na dětských ozdravných pobytech, na školkách v přírodě, při zástupech v Základních školách, v zájmových kroužcích ( jako lektorka keramiky, flétny a angličtiny), jako učitelka v MŠ v Liberci a následně v Praze. V září 2014 se účastnila týdenní stáže ve Wimbledonu pod záštitou MŠMT, dále pak absolvovala enviromentální kurzy, školení  a semináře zaměřené na logopedii, grafomotoriku, práci  s dětmi s individuálními potřebami, výuku angličtiny, výtvarné a estetické semináře… 

Ráda maluje, fotí, běhá, vaří,  jezdí na kole, hraje na flétnu a klavír, zpívá… V mateřské škole  pracuje s dětmi ve 3. Oddělení.

Bc. Michaela Halouzková

Bc. Michaela Halouzková

Vystudovala na Střední pedagogické škole v Praze, obor předškolní a  mimoškolní pedagogika a poté bakalářský program v oboru Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se specializací na hudební výchovu. Od roku 2007 pracovala jako učitelka na pobočce MŠ Římská, kde vedla i kroužek hudebně-pohybové výchovy a flétničky. Po mateřské dovolené nastoupila na pobočku MŠ Londýnská.

Ve volném čase se aktivně věnuje sborovému zpěvu a sportu.

Mgr. Nikola Krásná

Mgr. Nikola Krásná

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli a následně studovala na Univerzitě JAK obor Speciální pedagogika. V rámci studijní praxe působila mimo jiné v dětském domově, diagnostickém ústavu pro mládež, základní škole praktické nebo denním stacionáři pro seniory. Od září roku 2014 pracuje v mateřské škole „Čtyřlístek“, pobočka MŠ Londýnská. Kde se věnuje nejmladším dětem.

Mgr. Bc. Pavla Ptáčková

Mgr. Nikola Krásná

Vystudovala jsem sociální vychovatelství, následně Univerzitu v Hradci Králové v oboru učitelství pro mateřské školy. Na dané studium jsem dálkové pokračovala navazujícím studiem předškolní pedagogiky se zaměřením na speciální pedagogiku. V té době jsem zároveň studovala na Karlově Univerzitě obor speciální pedagogiky, který jsem úspěšně ukončila se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. V průběhu kombinovaných studií jsem měla možnost pracovat částečně jako učitelka na základní škole a především jako učitelka předškolních dětí v mateřské škole. Mám zkušenosti s vedením příměstských táborů i vzděláváním v domácí skupině dětí školního věku. Mimo jiné se věnuji zpěvu, výtvarným technikám, včetně artefiletiky. V mateřské škole na pobočce Londýnská jsem od října 2017 jako logopedický asistent. Od září 2018 jsem na částečný úvazek jako učitelka.

Bc. Markéta Zúbková

Markéta Poplšteinová

Vystudovala Obchodní akademii, pracovala ve finančnictví, ale poté, co se jí narodilo děvčátko s těžkým kombinovaným postižením, se rozhodla pro studium oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, který nyní studuje třetím rokem. Během svého studia absolvovala praxi ve speciální základní škole pro děti se středním a těžkým mentálním postižením a dále praxi v rámci etopedie u drogově závislých. Mezi její záliby patří její děti, hudba a výtvarná činnost.

Ing. Xue Chadtová Song

Ing. Xue Chadtová Song

Vystudovala Technickou univerzitu v Drážďanech. Od ukončení studia pracovala na Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky. Po čtyřech letech vědecké práce se rozhodla změnit obor a věnovat se práci s dětmi. V listopadu 2017 absolvovala akreditovaný kurz MŠMT "Studium pro asistenty pedagoga" a nastoupila do MŠ Čtyřlístek jako asistent pedagoga. Mimo jiné jí zajímá začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do škol, a proto absolvovala Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ.

Hospodářka
Veronika Dubská

Veronika Dubská

Školnice
Alena Hajnová

 

Kuchyně
Petra Bečkovská
Vendula Janulová

Petra Bečkovská a Vendula Janulová