Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Londýnská > Naše třídy

Naše třídy

Uspořádání tříd

Děti jsou do obou škol přijímány na základě kritérií stanovených ředitelkou školy (viz příloha).

Do tříd jsou rozdělovány zpravidla tak, že třída nejmladších dětí (3-4 roky) a třída nejstarších dětí (5-6 let) je homogenní. Prostřední oddělení je zpravidla heterogenní – tzn.: jsou zde zastoupeny všechny věkové skupiny.

Záleží však na věkovém složení v konkrétním školním roce. Pokud si to situace nežádá, heterogenní skupiny záměrně nevytváříme.

MŠ Londýnská školní rok 2022/2023

1. třída 3 - 4 roky 23 dětí (homogenní) 
2. třída 4 - 6 let 23 dětí (heterogenní) s integrací
3. třída 5 - 6 let 23 dětí (homogenní)

Kdo se stará a učí vaše děti?

1. třída

 • Petra Znášiková 
 • Bc. Tereza Kamešová

2. třída

 • Bc. Michaela Halouzková
 • Eliška Sedláčková
 • Bc. Markéta Zúbková - asistent pedagoga

3. třída

 • Libuše Řičicová
 • Dipl.-Ing. Xue Chadtová Song, DiS.

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD

Zařazení dětí do tříd rozhoduje ředitelka školy po konzultaci s učitelkami. Při svém rozhodování postupuje následovně:

 1. Děti přijaté do MŠ jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší dítě.

 2. V souladu s povolenou kapacitou tříd (nelze překračovat) rozdělí děti do tříd, dle věku, kterého dosáhnou do 31.8. příslušného školního roku.

   

  MŠ Londýnská

  • 1. oddělení 23 dětí
  • 2. oddělení 23 dětí
  • 3. oddělení 23 dětí

   

 3. Pokud je ve 3. a 2. třídě převis dětí stejného věku (tzn. více než 23 dětí, v případě v Londýnské nebo více než 24 dětí, pokud se týká Římské), tyto se zařazují, dle data narození, do třídy mladších dětí.

 4. Stejně je postupováno i v opačném případě, kdy ve třídách mladších dětí je převis dětí stejného věku. Dle data narození jsou zařazeny do tříd starších dětí.

 5. V obou případech vznikají věkově smíšené skupiny, které jsou běžným, ČŠI a odborníky podporovaným organizačním uskupením. Učitelky pracují s dětmi tak, aby každá věková skupina získala odpovídající úroveň předškolního vzdělávání.

 6. Do předškolní třídy jsou přednostně zařazovány děti, které již naši mateřskou školu navštěvují.V případě, že se k zápisu k předškolnímu vzdělávání, rok před nástupem do základní školy, nově dostaví děti ve věku 5 – 6 let (předškoláci, děti s OŠD), budou zařazeni do předškolní třídy pouze v případě, že zde bude volná kapacita. Pokud stávající počet předškolních dětí (5-6 let) naplňuje nebo překračuje kapacitu předškolní třídy, budou nově přijaté 5 – 6 leté děti zařazeny do třídy mladších dětí (smíšená třída) bez ohledu na věk.

 7. Opatření uvedené v bodě 6. se týká i dětí, které již jednu z našich poboček navštěvují, a zákonný zástupce se rozhodne dítě rok před nástupem do školy převést na druhou pobočku.