Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Londýnská > Kroužky

Nabídka rozšiřujících aktivit

Plán rozšiřujících činností pro šk. rok 2022/2023

PONDĚLÍ 10.00 – 11.00 - tělocvična (3.třída)
- ZŠ J. Masaryka
ÚTERÝ 10.30 – 11.15 - předplavecká výchova - plavecký bazén Slavie
ÚTERÝ 13.30 – 15.30 - logopedická prevence - paní učitelka Eliška Sedláčková
ČTVRTEK 15:15 – 16:00 - taneční kroužek - zajišťuje agentura Kamarád - Dětské kroužky
PÁTEK 10.00 – 11.00 - tělocvična (2.třída)
- ZŠ J. Masaryka

Náplň činností

Plavání 

Plavání je jeden z nejzdravějších a nejvšestrannějších sportů a je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Plavání s předškolními dětmi má svůj nezastupitelný význam ve vytváření správného vztahu k vodě. Děti ve věku 5-7 let jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. V tomto věku si děti umějí ve skupině nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se tímto způsobem i učit. Cílem výuky je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Naučit je lásce k vodě a pohybu v ní a to v době, kdy je dítě nejtvárnější, kdy se v něm ještě neusídlil strach z vody. Chceme docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo, docílit přirozeného pohybu, dosáhnout naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě, ale také toho, aby se dítě na „plavání“ těšilo. Proto plavání probíhá formou her.

 

Logopedická prevence

Kroužek logopedická prevence je zaměřen na práci s dětmi, které mají problémy s výslovností. Logopedická prevence nenahrazuje klinického logopeda, který řeč napravuje. Kroužek slouží jako podpora řečových, komunikačních a sluchových dovedností.

 

Tanečky 

Tento kroužek zajišťuje agentura KAMARÁD - Dětské kroužky a je určen všem dětem, které baví tanec a chtějí se v něm rozvíjet. Naučí se zde vnímat hudbu, rytmus a také správné držení těla. Díky pohybu se učí vnímat prostor kolem sebe a zdokonalují své koordinační schopnosti. Děti se budou učit taneční kroky a jednoduché a líbivé choreografie. K tanci se pouští moderní, lidové, pohádkové i dětské písničky. Výuka je přizpůsobena věku dětí a probíhá přímo v MŠ.