Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Londýnská > Aktuality a akce MŠ Londýnská

Aktuality a akce MŠ Londýnská


Vážení rodiče,

s potěšením vám oznamujeme, že v pondělí 12.4.2021 otevřeme obě pobočky. Jak jste již v mediích jistě zaznamenali, školky se otevírají pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro děti mladší, jejichž rodiče pracují v integrovaném záchranném systému (IZS),  které dosud navštěvovaly určené mateřské školy, v případě Prahy 2 to byla MŠ Španělská. Školy budou v provozu jako je tomu v běžném režimu.

Vybrané profese § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil, o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, o zaměstnanci Finanční správy České republiky. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Rodiče těchto dětí prosím o doložení potvrzení od zaměstnavatele, že spadají do těchto složek.

 Děti mohou být zařazeny do skupin, ve kterých je přítomno maximálně 15 dětí. Na každé pobočce budou tedy otevřeny pouze dvě třídy. Vzhledem k tomu, že na MŠ Římská je zapsáno 29 předškolních dětí a v MŠ Londýnská 30 předškolních dětí, budou děti rozděleny následovně:

V MŠ Římská bude 9 nejmladších dětí (po seřazení dětí dle věku) ze třídy Lišek, docházet s ostatními předškoláky a dětmi rodičů z IZS do třídy Veverek.

V MŠ Londýnská bude 8 nejmladších dětí (po seřazení dle věku) ze třídy Třeťáčků docházet s ostatními předškoláky a dětmi rodičů, kteří pracují v IZS do třídy Druháčků.

Učitelky se budou u dětí střídat v závislosti na personální situaci v mateřské škole.

Na základě informací k provozu škol od 12.4.2021, které jsme obdrželi z MŠMT je zakázán zpěv jako součást vzdělávání.

V mateřských školách je povolena jako součást vzdělávání sportovní činnost.

Aktivity se budou realizovat co nejvíce venku (zahrada).

V mateřské škole budou děti bez roušky, ale při pohybu venku, na ulici, musí děti roušky použít. Pro tyto a další účely (onemocnění v průběhu dne) budou mít děti v MŠ dvě podepsané roušky.

Děti budou každé pondělí a čtvrtek testovány na Covid antigenními testy (Lepu, vyrobeno v Číně), mělký výtěr z přední části nosu, který provedou rodiče v MŠ. Škola bude akceptovat, pokud si rodiče přinesou vlastní testy, schválené pro použit MZ ČR, v originálním balení,  k otestování dítěte v mateřské škole.  Informace k organizaci testování naleznete níže.

Rodiče nevstupují do šatny (pouze po domluvě s učitelkou) děti předají po otestování ve vchodu do šatny učitelkám, které dohlédnou na převléknutí dětí a jejich bezpečný odchod do třídy. Stejný postup bude zachován při odpoledním vyzvedávání dětí ze školky.

Při pohybu rodičů po chodbě domu a při kontaktu se zaměstnanci školy jsou rodiče povinni používat respirátor a dezinfekci (při testování).

Do školy a k testování se mohou dostavit rodiče a děti pouze v případě, že nemají příznaky infekčního virového onemocnění viz Seznam příznaků covid-19.

Dítěti, jehož zákonný zástupce odmítne, nechat dítě testovat nebo nedoloží doklad o imunitě získané proděláním nemoci Covid 19 ( viz informace k organizaci testování níže) není povolena osobní přítomnost v mateřské škole. Na absenci dítěte, které nedochází do MŠ se nahlíží jako jako každou jinou individuální absenci dítěte v průběhu školního roku, bez nároku na distanční vzdělávání a stravování v MŠ.

Prosíme rodiče, aby děti donesly některé práce, které zrealizovaly v rámci distanční výuky.

Podrobnější informace:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

Manuál k provozu škol

 

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ DĚTÍ

https://testovani.edu.cz/

Doporučujeme příchod do MŠ o 15 minut dříve, tak aby děti byly přítomné ve třídách v souladu se Školním řádem.

MŠ Londýnská – testování bude probíhat na školní zahradě za asistence pracovníků školy. Prosím respektujte jejich pokyny.

Rodiče otestují děti sami dle instruktážního videa Názorná ukázka - video provedení testu (rodič vytře dítěti každou nosní dírku 5 x dokola ve hloubce cca 1,5 cm, zasune do obálky, testující pracovník zakápne 6 kapkami roztoku). Poté rodič s dítětem odejde s dítětem na 15 minut mimo budovu školy. Po 15 minutách se vrátí a bude mu sdělen výsledek testu. V případě negativity předá dítě učitelce, která dohlédne na bezpečný odchod dítěte do třídy. Další informace https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Při pozdějším příchodu dítěte do školky je otestováno bezprostředně po příchodu.

Pokud dítě přijde do školy v úterý nebo ve středu je testováno v den nástupu do školy a následně již podle testovacího schématu, tzn. ve čtvrtek.

V případě pozitivního výsledku testu v pondělí rodič odchází s dítětem k lékaři s potvrzením o pozitivním výsledku testu vydaném školou, pro žádanku o RT -PCR test. Dítě jde do izolace ostatní děti pokračují v prezenční výuce.

V případě pozitivního výsledku AG testu alespoň jednoho dítěte provedeného ve čtvrtek, odchází domů všechny děti  a čeká se na výsledky potvrzující RT-PCR test pozitivně testovaného dítěte. Pokud je potvrzena pozitivita je nařízena karanténa celé třídě. V případě negativního výsledku se děti vrací do školy.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu, provedený na odběrovém místě, které není starší než 48 hodin a osoby nemají příznaky onemocnění COVID -19.

Dále u osob, které prodělali  onemocnění a izolaci a současně neuplynulo 90 dní od prvního RT -  PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce doložit.

Rodiče mohou použít vlastní testy, které si přinesou v originálním balení do MŠ a test dítěte provedou přímo ve školce. Musí to být schválené testy, jejichž seznam naleznete Zde.

MŠMT  Manuál testováni

 Povinnost ředitelů škol dodržovat Mimořádná opatření MZ

 

Novější 1 3 16 30 45

Testy

Vážení rodiče, pokud máte výhrady k organizaci otevření školek, ke způsobu testování dětí v MŠ a kvalitě testovacích sad, které jsme z MŠMT obdrželi, posílejte, prosím, vaše podněty, návrhy a připomínky přímo na MŠMT nebo na MZ. Děkuji za spolupráci. Dana MoravcováOdklady školní docházky 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že začaly zápisy do základní školy a blíží se zápisy do mateřských škol, potřebuji vědět, kolik volných míst budeme mít na pobočkách od 1.9.2021, kolik nových dětí můžeme přijmout. Prosím rodiče, kteří se rozhodli žádat o doklad školní docházky a budou i v příštím školním roce pokračovat v docházce do naší mateřské školy, aby mi tuto informaci sdělili co nejdříve na email rimska@ctyrlistek.biz.

Tuto informaci potřebuji znát, abych mohla pro všechny děti s odkladem školní docházky rezervovat místo v naší škole i ve školním roce 2021/2022.

Ze stejného důvodu prosím o informaci i v případě rodičů mladších dětí, kteří z různých důvodů plánují ukončit docházku do našich poboček.

Děkuji za spolupráci Dana MoravcováOtevření mateřské školy 12.4.2021

Vážení rodiče,

jak už asi z medií víte, mateřské školy budou otevřené od 12.4.2021 pouze pro děti v povinném předškolním ročníku. V případě naší mateřské školy se to týká dětí ze třídy Třeťáčků a 8 dětí ze třídy Druháčků. Děti budou rozdělené do 2 skupin, tak abychom nepřekročili počet 15 dětí na skupinu. Zdravý rozum v tomto případě zvítězil a děti nemusí mít v mateřské škole roušku. Zatím platí, že děti budou 1x nebo 2 x týdně testovány na Covid (záleží jaké testy nám MŠMT doručí). Zatím nemáme metodiku, jak bychom měli postupovat. Jamile dostaneme z MŠMT přesné instrukce, budu vás bez odkladu informovat. Další podmínkou pro otevření je, že nebude v Praze překročena hodnota 1,00 reprodukčního čísla. Protože věříme, že překročena nebude, potřebujeme se na otevření připravit (personální zajištění, nákup potravin, atd.). Prosím vás proto o informaci, zda vaše předškolní dítě do školky nastoupí, na email zastupkyne@ctyrlistek.biz,  předmět emailu: nástup do MŠ, ve tvaru: jméno dítěte,  nastoupí do MŠ dne: x nenastoupí do MŠ. V případě, že dítě nenastoupí, prosíme o zaslání řádné omluvy dítěte z docházky. Po návratu do MŠ doneste dětmi vypracovaná zadání z distanční výuky (nemusí být všechno - výběr necháme na dítěti a na vás). Pokud se vaše dítě distanční  výuky vůbec neúčastnilo, prosíme o dodání omluvy z distanční výuky s uvedením důvodu, s datem uzavření školy (od 1.3.2021). Děkuji za pochopení a spolupráci. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 728139300. Přeji všem klidné Velikonoce! Dana MoravcováPotvrzení pro prázdninový provoz

Vážení rodiče, 

v kanceláři mateřské školy jsem každý den cca od 8,30 do 13,30 kromě pátků. Pokud potřebujete potvrdit přihlášku k prázdninovému provozu do MŠ Na Děkance a MŠ Španělská, ráda vám ji potvrdím. Doporučuji předem zavolat na telefon 728139300. Děkuji za pochopení. Dana Moravcová Prázdninový provoz - instrukce pro rodiče z našich poboček

Vážení rodiče, 

jak již jistě víte, v letošním roce zajišťuje naše škola prázdninový provoz od 1. do 16.7.2021 pro všechny děti, které navštěvují mateřské školy ve správním obvodu Praha 2. Vzhledem k tomu, že v MŠ Londýnská bude celé léto probíhat rekonstrukce školy, můžeme otevřít pouze pobočku v Římské 27, která má kapacitu 65 dětí. Je mi známo, že v případě, kdy zajišťuje naše škola prázdninový provoz, je k docházce přihlášeno více dětí než je tomu v případě, že provoz zajišťují jiné školy. Právo docházet do školky v době prázdninového provozu mají všechny děti, bez ohledu na to zda rodiče pracují či ne. Vzhledem ke kapacitě školy, bych vás však letos moc prosila, abyste zvážili, zda je nezbytné, abyste vaše dítě k docházce přihlásili. Rodiče, kteří se rozhodnou přihlásit svoje děti k docházce v termínu od 1.7. do 16.7.2021 zašlou přihlášku na email zapis@ctyrlistek.biz, ve formátu:

Pobočka:                Jméno dítěte:                   Dny, ve kterých bude dítě v MŠ přítomno:

Přihlášky můžete posílat hned.

Stejně jako pro rodiče z ostatních mateřských škol, platí i pro rodiče dětí z našich poboček požadavek uhradit školné ve výši 434,- (neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné) a částku za stravné (dle počtu dní, kdy budou děti do školky docházet) do 30.4. 2021 na účet školy. Pokud tak nebude učiněno v uvedeném termínu, dítě k prázdninovému provozu přijato nebude. Eventuální přeplatky za stravné vám budou vráceny na účet nebo převedeny na následující školní rok.

Děkuji za pochopení, Dana Moravcová

Kritéria pro přijetí k prázdninovému provozu

 Reakce na zpětnou vazbu

Vážení rodiče,

ještě jednou děkujeme za vaše reakce, které se týkaly zpětné vazby na organizaci distanční výuky.  Přišlo nám celkem  13 reakcí, z toho 7 z MŠ Londýnská a 6 z MŠ Římská. Přestože reakcí bylo málo, snažili jsme se vaše názory zpracovat, což nebylo úplně jednoduché, zejména v případě nejvhodnější doby pro on-line setkání.

Ve většině případů byly vaše reakce na formu distanční výuky pozitivní. Děkujeme za ocenění práce, která je pro nás nová a spolu s vámi se snažíme najít takovou formu distančního vzdělávání, která bude vyhovovat vašim dětem i vám. 

V hodnocení níže jsme se snažili reagovat na připomínky, které zaznívaly nejčastěji:

·        Vždy v pondělí na webu zveřejníme,  jaká témata budou obsahem distanční výuky pro konkrétní týden a jaká bude skladba aktivit.

·        Na začátku nového týdne nebo na začátku nového tématu vložíme na web pracovní listy a úkoly, které budou děti řešit tak, aby, jste si je mohli včas vytisknout a rozvrhnout do týdne, kdy je budete s dětmi dělat.

·        Zachováme různorodost úkolů, kterou jste v hodnocení oceňovali.

·        Budeme vám nabízet i aktivity k realizaci venku.

·        Po každém on line setkání, nebo zhlédnutí videa, vyzveme děti, aby šly s rodiči na procházku nebo si zacvičily (chceme, aby si děti zafixovaly pravidlo, že každá sedavá činnost má být vyvážena pohybem).

·        Časy on-line setkání zůstanou zachované tak, jako doposud:

MŠ Římská – Veverky v pondělí v 10:00, Lišky ve čtvrtek v 10:00.

MŠ Londýnská 3. třída středy nebo čtvrtky od 16:00, 2. třída čtvrtek od 11,00 hodin.

·        Pokud rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem zadání úkolů nerozumí, mohou se s požadavkem o pomoc obrátit na své učitelky prostřednictvím emailu.

·        Videa učitelky v MŠ Londýnská vkládají, ještě vyzveme i paní učitelky z Prvňáčků.

Naše paní učitelky jsou v distanční výuce aktivní, což jako ředitelka oceňuji. Nicméně chápu, že je toho na vás jako rodiče hodně a proto níže uvádím některá doporučení do jaké míry plnit zadání.

Doporučení k tomu, jak plnit zadání úkolů:

1)     Pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání je účast na distanční výuce povinná. Pokud se dítě výuky neúčastní je třeba dítě omluvit a neúčast zdůvodnit.

·        Pokud nechcete, z jakéhokoliv důvodu, aby se vaše dítě zúčastnilo on-line setkání (ZOOM), účastnit se nemusí.

·        Není třeba plnit všechna zadání, vybírejte ta, která jsou ve vašich rodinných podmínkách realizovatelná

·        Po otevření školy, donesete do mateřské školy  ukázku aktivit, které dítě vypracovalo (fotografie výrobků, aktivit, pracovní listy, atd.).  Práce dětí budou založeny do jejich portfolia.

2)     Pro mladší děti je účast na distanční výuce dobrovolná, stejně jako požadavek donést výsledky prací dětí do školky.

Vážíme si vaší ochoty s námi spolupracovat a velmi se těšíme, až budeme moci realizovat všechny aktivity s dětmi osobně a v prostředí našich mateřských škol.

Dana Moravcová, ředitelka                               Dana Beritová, zástupkyně ředitelkyZpětná vazba

Děkujeme všem rodičům, kteří nám zaslali zpětnou vazbu k distanční výuce i za milá slova, moc si toho vážíme!

Dana MoravcováPrázdninový provoz v MŠ Na Děkance

Vážení rodiče,

informace k podmínkám přijetí dětí k prázdninovému provozu v termínu 19.7. do 30.7.2021, v MŠ Na Děkance, naleznete v odkazu níže.

https://www.dekanka.cz/zapis-prazdninyDistanční výuka - zpětná vazba

Vážení rodiče,

začíná již třetí týden distanční výuky z důvodu plošného uzavření mateřských škol. Připomínáme, že pro děti s povinnou předškolní docházkou je distanční výuka povinná, pro ostatní děti dobrovolná.

Zcela chápeme, že pokud máte doma ještě školáka, homeoffice, nemožnost tisknout materiály, je to pro vás složitá situace. Prosíme vás, o spolupráci v rámci získání zpětné vazby k organizaci a způsobu prezentace naší distanční výuky.

Prosíme vás, o vaše postřehy, doporučení a připomínky k obsahu a organizaci distanční výuky, tak je vám v současnosti předkládána.

1) Zajímá nás,  jak hodnotíte aktivity ve vztahu k jejich:

§  přiměřenosti a četnosti

2)     Kterou formu distanční výuky upřednostňujete:

§  videa

§  odkazy na zajímavé aktivity

§  pracovní listy v on-line formě

§  pracovní listy v tištěné formě

§  on-line setkání s dětmi v prostředí ZOOM

3)    Jaké časy pro on-line setkání s dětmi preferujete, ve vztahu k biorytmu vašeho dítěte.

4)     Zajímají nás vaše návrhy na doplnění nebo obměnu aktivit.

 

Děkujeme za vaše podněty a návrhy, díky kterým bude distanční výuka z naší strany připravená na míru vám i vašim dětem.

Své postřehy a odpovědi můžete zasílat na rimska@ctyrlistek.biz nebo zastupkyne@ctyrlistek.biz.Webinář - Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

Vážení rodiče,

chceme s Vámi sdílet zajímavý webinář na téma vzdělávání distančním způsobem v MŠ. Myslíme si, že by Vám mohl přinést dobré tipy, rady a inspirovat Vás jak s dětmi pracovat v době distanční výuky.

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči 

Lektorka: Hana Splavcová

Školský zákon počítá s možností distančního vzdělávání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Co to v praxi znamená pro mateřské školy? Jak nejlépe podpořit rodiny těchto dětí? Webinář přinese odpovědi na tyto otázky a pomůže ředitelům a učitelům připravit sebe i rodiny dětí na tuto možnost tak, aby nebyly děti přetěžovány, rodiny ani učitelé stresováni. (zdroj: zde.)Novější 1 3 16 30 45