Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Londýnská > Aktuality a akce MŠ Londýnská

Aktuality a akce MŠ Londýnská


Únor

2.2.   Fotografování dětí z 3.třídy do "ročenky"

17.2. Divadlo v MŠ "Kvak a Žbluňk"

Novější 1 3 15 29 43

Aktuality v únoru

Únor

2.2.   Fotografování dětí z 3.třídy do "ročenky"

17.2. Divadlo v MŠ "Kvak a Žbluňk"



Informace ke karanténě z hygienické stanice

Vážení rodiče,

níže naleznete informace k podmínkám karantény pro 13 dětí z 1. třídy, které byly přítomny v MŠ dne 18.1.2021 a informace k testu na Covid 19, který je třeba zrealizovat 5. - 7. den od kontaktu. Karanténa trvá do 28.1.  2021 včetně. Po tuto dobu nemohou děti navštěvovat školku. Karanténa se netýká dětí, které 18.1.2021 v MŠ nebyly. Je nám to líto, ale nic jiného se nedá dělat. Děkujeme za pochopení. Dana Moravcová

 

Vážená paní ředitelko,

 

dne  18. 1. 2021 byl/byla v kontaktu dítě/žák/personál Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 28. 1. 2021.

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).


V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

 

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

 

 

 

 

DANIELA VONDRÁKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

 

Měšická 646/5, 190 00  Praha 9

daniela.vondrakova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 281 000 437

+420 735 726 548

+420 286 884 450 (fax)

 

 

cid:image003.png@01D47768.00A144A0



Covid pozitivní učitelka ve školce

Vážení rodiče,

dnes byla na Covid 19 pozitivně testována paní učitelka z 1. třídy. Její pozitivitu jsem oznámila na hygienu a čekám na další pokyny. Děti s ní byly naposledy v kontaktu 18.1. Předpokládám, že dětem bude nařízena karanténa. Hygiena by vás měla kontaktovat. Jakmile obdržím konkrétní pokyny, budu vás informovat. S přáním klidného večera Dana Moravcová



Otevření školy 14.12.2020

Vážení rodiče,

mateřská škola bude od pondělí 14.12.2020 opět otevřena v obvyklém režimu. Omlouváme se, pokud jsme vám uzavřením školy způsobili problémy, ale nebylo jiné řešení. Děkujeme za pochopení a těšíme se zítra na viděnou. Dana Moravcová



Uzavření pobočky Londýnská dne 11.12.2020

Velmi se omlouváme, ale z důvodu havárie na rozvodu vody v celé budově, bude pobočka Londýnská dne 11.12.2020 uzavřena z hygienických důvodů. Zítra bude správa nemovitostí Praha 2 zjišťovat rozsah havárie, budeme Vás dále informovat, jestli školka bude v pondělí 14.12.2020 již otevřena. Pro bližší info volejte na tel. číslo 728 139 300.

Děkujeme za pochopení.



Dodatek a oprava k Vánočnímu dni ve školce

Milí rodiče a prarodiče,

omlouváme se za mylnou informaci v předchozí zprávě.

Cukroví může být pouze kupované s paragonem. (Stejně jako u narozeninových dortů.)

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ



Vánoční den ve školce

Milé maminky, milé babičky,

prosíme Vás o pomoc:

Ve středu,16.12., budou ve školce VÁNOCE. / vánoční nadílka pro děti /

Byly bychom moc rády, kdybyste mohly dětem zpříjemnit a osladit vánoční den malou ochutnávkou vašeho cukroví.

Moc děkujeme za pomoc a spolupráci.

 



Mylná informace z hygienické stanice

Vážení rodiče,

v naší mateřské škole NENÍ k dnešnímu dni hlášen ŽÁDNÝ výskyt Covid 19 pozitivního dítěte ani zaměstnance ani HS o nikom takovém z naší školy neví. Škole, tudíž ani vašim dětem, nebyla hygienou nařízena žádná karanténa. Pokud jste takovou informaci telefonicky obdrželi, jedná se o omyl. Děti mohou normálně docházet do mateřské školy. Karanténa by se na vás a vaše děti vztahovala jedině v případě, že byste byli v kontaktu s pozitivní osobou MIMO ŠKOLKU. Přeji klidný večer Dana Moravcová



MIKULÁŠSKO - ANDĚLSKO - ČERTOVSKÝ DEN

Vážení rodiče,

pondělí 7.12. budeme mít ve školce MIKULÁŠSKO - ANDĚLSKO - ČERTOVSKÝ DEN.

Pokud budou vaše děti chtít, mohou se převléknout na tento den za některou z těchto postav - Mikuláš, anděl nebo čert. :)

Kolektiv MŠ Londýnská



Aktuality v prosinci

Prosinec

7.12. Mikulášská nadílka v MŠ

16.12. Vánoce v MŠ pro děti

18.12. Divadlo v MŠ "Putování za šťastnou hvězdou"

23.12. - 3.1.2021 Vánoční prázdniny - MŠ ZAVŘENA



Novější 1 3 15 29 43