Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Londýnská > Aktuality a akce MŠ Londýnská

Aktuality a akce MŠ Londýnská


Říjen

6.10. Celá MŠ pojede na polodenní výlet do ZOO v Tróji, odjezd v 8:00 hod. ze Zvonařky

6.10. Informační schůzka k ŠVP Vřesník (pouze rodiče přihlášených dětí), v 17:00 hod.

8.10. Divadlo v MŠ "Co malí medvědi o podzimu nevědí", v 9:15 hod.

13.10. Dopolední akce pro děti - dýňování

16.10. Odjezd na ŠVP Vřesník (pouze přihlášené děti) - ZRUŠENO

23.10. Návrat ze ŠVP Vřesník - ZRUŠENO

26.10. 2.třída - Program "Zelená Nina" v MŠ, v 9:30 hod.

28.10. Státní svátek - MŠ ZAVŘENA

Novější 1 3 14 28 41

Pokyny z hygieny k prodloužení karantény

Dobrý den,

 

Pro objasnění: u kontaktů, u kterých se bude karanténa prodlužovat (děti, které byly naposledy v kontaktu od 12.10. do 16.10. a byly přítomné v MŠ i 19. a 20.10.) stačí 1. test, nemusí znovu na testy.

 

Posílám oficiální dopis – e-mail pro  kontakty s nemocným personálem, který byl  ve Vašem školském zařízení  naposled 20. 10. 2020

 

 Dne 20. 10. 2020 byl/byla v kontaktu dítě/žák/žákyně/pedagog/ostatní personál Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 30. 10. 2020.

 

 

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Seznam odběrových míst:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

 

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

 

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  

 

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

 

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

 

Děkuji za spolupráci,

 

 

 

DANIELA VONDRÁKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

 

Měšická 646/5, 190 00  Praha 9

daniela.vondrakova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 281 000 437

+420 735 726 548

+420 286 884 450 (fax)

 

 

cid:image003.png@01D47768.00A144A0

Pokud poskytujete v rámci této komunikace Vaše osobní údaje, dochází ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP) k jejich zpracování. S osobními údaji HSHMP nakládá v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou dostupné na webových stránkách HSHMP (www.hygpraha.cz) v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.

 

 Délka karantény při negativním testu

Vážení rodiče, na základě dotazu jedné z maminek, ohledně délky karantény dítěte při negativním testu na Covid 19, zasílám odpověď z hygieny, z které vyplývá, že i při negativním testu realizovaném do 10. dne od kontaktu, musí být osoba, která byla v kontaktu, v karanténě 10 dní (při netestování 14 dní). Máme bohužel nepříjemnou zprávu, další paní učitelka je pozitivní. V pondělí a v úterý byla (vzhledem k absenci 3 učitelek) v kontaktu s dětmi ze všech tříd, čekáme na výsledky ostatních zaměstnanců. O dalších  pokynech z hygieny vás budu informovat. Děkuji za pochopení. Dana Moravcová

 

 

Karanténa se musí opravdu dodržet – tj. 10 dní od kontaktu s pozitivním člověkem. Test se podstupuje nejlépe 5 -7 den, nejpozději 10 den dle MZCR. Jeden z důvodů je, aby  byly výsledky známé  právě 10 den (možné zahlcení laboratoří) a  karanténa tak mohla být ukončena včas. Zároveň se musí cítit celkově  v pořádku a nesmí mít příznaky onemocnění (uvádí se, že je možné onemocnět i do 10 dne od kontaktu s nemocným), proto je potřeba karanténu dodržet.

 

DANIELA VONDRÁKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

 

Měšická 646/5, 190 00  Praha 9

daniela.vondrakova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 281 000 437

+420 735 726 548

+420 286 884 450 (fax)

 

 

cid:image003.png@01D47768.00A144A0

Pokud poskytujete v rámci této komunikace Vaše osobní údaje, dochází ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP) k jejich zpracování. S osobními údaji HSHMP nakládá v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou dostupné na webových stránkách HSHMP (www.hygpraha.cz) v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.

 Karanténa upřesnění

Testy a karanténa se týkají dětí ze třetího oddělení, které docházely do školky minulý týden a 4 dětí z prvního a druhého oddělení, které byly ve školce v pátek 16.10.odpoledne. Hygiena má seznam všech dětí, kterých se karanténa týká, včetně telefonních kontaktů na rodiče. Hygiena vás bude kontaktovat. Děkuji za pochopení a spolupráci . Dana Moravcova Oznámení o karanténních opatřeních

Vážená paní ředitelko,

 

Dne 13. 10. 2020, 14. 10. 2020  a 16. 10. 2020 byl/byla v kontaktu dítě//pedagog/ostatní personál Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 23. 10. 2020, 24. 10. 2020 a 26. 10. 2020.

 

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Seznam odběrových míst:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

 

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

 

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  

 

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

 

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

 

Děkuji za spolupráci,

 

 

 

DANIELA VONDRÁKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

 

Měšická 646/5, 190 00  Praha 9

daniela.vondrakova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 281 000 437

+420 735 726 548

+420 286 884 450 (fax)

 

 

cid:image003.png@01D47768.00A144A0

Pokud poskytujete v rámci této komunikace Vaše osobní údaje, dochází ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP) k jejich zpracování. S osobními údaji HSHMP nakládá v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou dostupné na webových stránkách HSHMP (www.hygpraha.cz) v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.

 

 

 

 

 

 Covid pozitivní osoba v mateřské škole

Vážení rodiče,

dnes ráno (20.10.2020) byl  potvrzen výskyt jedné Covid 19 pozitivní osoby v naší škole. Dotyčná osoba byla naposledy přítomna ve škole dne 16.10.2020. Vše bylo nahlášeno na hygienickou stanici. Zaměstnanci, kteří byli s pozitivně testovanou osobou v kontaktu, musí do karantény. Z tohoto důvodu bude pobočka MŠ Londýnská, od zítřka 21.10.2020, uzavřena. Po získání dalších informací z hygienické stanice vás budu informovat o dalším postupu. Je nám to líto. Děkujeme za pochopení. Dana Moravcová, ředitelka školyOprava nového termínu školy v přírodě

Vážení rodiče,

omlouvám se za zmatky, ale nový termín pro pobyt dětí na škole v přírodě je od 6.11. do 13.11.2020.

Děkuji za pochopení Dana MoravcováNový termín školy v přírodě

Vážení rodiče,

nabízíme nový termín konání školy v přírodě, která musela být z důvodu vládních nařízení zrušena. Pokud by byla nařízení v listopadu  zrušena nebo zmírněna, mohly bychom s dětmi vyjet do Vřesníku v termínu 13.11. -20.11.2020. Hezký den Dana MoravcováZrušení školy v přírodě

Vážení rodiče,

velmi mne to mrzí, bohužel se opakuje situace z jara, ale na základě vládních nařízení z 12.10.2020, se školy v přírodě ruší. Po konzultaci s MŠMT se toto nařízení týká, bohužel, i mateřských škol byť, zůstávají v provozu bez omezení. Budeme jednat s provozovatelem školy v přírodě ve Vřesníku o poskytnutí pozdějších (listopadových) termínů a pokud by se situace změnila, děti by mohly odjet později. Děkuji za pochopení a spolupráci. Dana Moravcová, ředitelkaPŘED ODJEZDEM DO VŘESNÍKU

Vážení rodiče,

prosíme o odevzdání vypněných formulářů nejpozději v ÚTERÝ, 13. 10., ve 3. třídě.

Děkujeme L. Řičicová a X. Chadtová

Ještě jedno připomenutí:

Děti, v den odjezdu a návratu ze ŠvP, nejsou v MŠ.   Děkuji L. ŘičicováŠvP VŘESNÍK

 Prosím rodiče, kteří nebyli na schůzce ohledně ŠvP, aby si co nejdříve vyzvedli potřebné formuláře a info. ve 3. třídě / přízemí /.

 Děkuji L. Řičicová

 Novější 1 3 14 28 41