Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

 

Předběžné rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Informace pro rodiče o postupu po zápisu:

předběžné výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 15.5.2024. Jak dále postupovat, pokud bylo vaše dítě přijato na více mateřských škol - viz níže

Informace pro rodiče po zápisu - text

Zápisový lístek do MŠ

Odvolání proti přijetí - formulář

Oznámení o nenastoupení dítěte do MŠ

Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

 Zápis pro školní rok 2024/2025 se konal 6.5. a 7.5. 2024

Kriteria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Jak podat Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Jaké doklady musíte při zápisu doložit

 

 

Počet volných míst MŠ Římská: cca 17 volných míst (přesný počet závisí na skutečném počtu odkladů školní docházky)

Počet volných míst MŠ Londýnská: cca 21 volných míst (přesný počet závisí na skutečném počtu odkladů školní docházky)

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bude činit 1100,- Kč

Dokumenty ke stažení - řádný zápis

Dokumenty k zápisu

Informace pro zákonné zástupce, kteří přihlašují dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

Upozorňujeme rodiče, kteří zapisují děti do posledního povinného předškolního ročníku (děti, které dosáhnou do 31.8. kalendářního roku 5 let a více), že děti budou přednostně přijaty do naplnění kapacity školy. V případě, že počet povinně předškolních dětí převýší kapacitu předškolních tříd (MŠ Římská 24 dětí, MŠ Londýnská 23 dětí), budou nově přijaté děti, které se nevejdou do kapacity tříd, zařazeny do druhé třídy. Vzniknou tak věkově smíšené skupiny 4-6 let. Učitelky budou s předškolními dětmi pracovat v souladu s potřebami předškolních dětí. Bližší informace viz www.ctyrlistek.biz/MŠ Londýnská/MŠ Římská/ Uspořádání tříd/Postup při zařazování dětí do tříd

Další možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání mohou plnit děti nadále v soukromé mateřské škole (a jiných institucí) i v případě, že tyto nejsou zapsány do rejstříku škol a nemohou poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Stačí dítě přihlásit do spádové školy k individuálnímu vzdělávání (viz formulář výše) a dítě může pokračovat v docházce do stávajícího předškolního zařízení.

Totéž se týká dětí, které byly dosud vzdělávány v rodině. Dítě nutně nemusí navštěvovat mateřskou školu, postačí, pokud zákonný zástupce oznámí spádové škole, že dítě bude vzděláváno individuálně (viz formulář výše).