Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

Zápis pro školní rok 2023/2024 se konal v období 9. a 10.5. 2023. Další žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání již nepřijímáme.

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

 

Kritéria pro přijetí dětí ve školním roce 2023/2024 - řádný zápis

Žádáme všechny rodiče o písemné potvrzení, na email rimska@ctyrlistek.biz, že dítě do našich poboček skutečně nastoupí, a to do 19.5.2023.

Do 26.5.2023 doneste do kanceláře ředitelky vyplněný evidenční list (ke stažení na webu školky), zadní stranu vyplní dětská lékař/ka (může být nahrazen potvrzením od lékaře, které jste odevzdali u zápisu). Pro upřesnění volejte na 728139300. Povinnost donést vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře se vztahuje na všechny děti včetně dětí přijatých k povinnému předškolnímu vzdělávání a k individuálnímu vzdělávání.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná  8.6.2023 v 17 hodin v MŠ Římská, pro všechny rodiče.

Pokud Vaše dítě od září 2023 do našich poboček nenastoupí, prosím o doručení písemného oznámení této skutečnosti, s podpisy obou zákonných zástupců do kanceláře ředitelky (možno doručit i datovými schránkami, poštou nebo emailem s elektronickým podpisem).

 

Přijato celkem 129 přihlášek

Počet volných míst:

MŠ Londýnská: 27

MŠ Římská:  17 

Informace pro zákonné zástupce, kteří přihlašují dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

Upozorňujeme rodiče, kteří zapisují děti do posledního povinného předškolního ročníku (děti, které dosáhnou do 31.8. kalendářního roku 5 let a více), že děti budou přednostně přijaty do naplnění kapacity školy. V případě, že počet povinně předškolních dětí převýší kapacitu předškolních tříd (MŠ Římská 24 dětí, MŠ Londýnská 23 dětí), budou nově přijaté děti, které se nevejdou do kapacity tříd, zařazeny do druhé třídy. Vzniknou tak věkově smíšené skupiny 4-6 let. Učitelky budou s předškolními dětmi pracovat v souladu s potřebami předškolních dětí. Bližší informace viz www.ctyrlistek.biz/MŠ Londýnská/MŠ Římská/ Uspořádání tříd/Postup při zařazování dětí do tříd

Další možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání mohou plnit děti nadále v soukromé mateřské škole (a jiných institucí) i v případě, že tyto nejsou zapsány do rejstříku škol a nemohou poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Stačí dítě přihlásit do spádové školy k individuálnímu vzdělávání (viz formulář výše) a dítě může pokračovat v docházce do stávajícího předškolního zařízení.

Totéž se týká dětí, které byly dosud vzdělávány v rodině. Dítě nutně nemusí navštěvovat mateřskou školu, postačí, pokud zákonný zástupce oznámí spádové škole, že dítě bude vzděláváno individuálně (viz formulář výše).

Dokumenty ke stažení - řádný zápis

Dokumenty k zápisu

Informace pro zákonné zástupce, kteří přihlašují dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

Upozorňujeme rodiče, kteří zapisují děti do posledního povinného předškolního ročníku (děti, které dosáhnou do 31.8. kalendářního roku 5 let a více), že děti budou přednostně přijaty do naplnění kapacity školy. V případě, že počet povinně předškolních dětí převýší kapacitu předškolních tříd (MŠ Římská 24 dětí, MŠ Londýnská 23 dětí), budou nově přijaté děti, které se nevejdou do kapacity tříd, zařazeny do druhé třídy. Vzniknou tak věkově smíšené skupiny 4-6 let. Učitelky budou s předškolními dětmi pracovat v souladu s potřebami předškolních dětí. Bližší informace viz www.ctyrlistek.biz/MŠ Londýnská/MŠ Římská/ Uspořádání tříd/Postup při zařazování dětí do tříd

Další možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání mohou plnit děti nadále v soukromé mateřské škole (a jiných institucí) i v případě, že tyto nejsou zapsány do rejstříku škol a nemohou poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Stačí dítě přihlásit do spádové školy k individuálnímu vzdělávání (viz formulář výše) a dítě může pokračovat v docházce do stávajícího předškolního zařízení.

Totéž se týká dětí, které byly dosud vzdělávány v rodině. Dítě nutně nemusí navštěvovat mateřskou školu, postačí, pokud zákonný zástupce oznámí spádové škole, že dítě bude vzděláváno individuálně (viz formulář výše).