Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí identifikační čísla

Důležité upozornění pro rodiče přijatých dětí

Oznámení škole v případě, že dítě do MŠ nenastoupí - týká se dětí, které byly přijaty

Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - týká se nepřijatých dětí, které jsou přijaté do jiné MŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

POČET VOLNÝCH MÍST : 0

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Kritéria pro přijetí - zvláštní zápis

Postup při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vyjádření lékaře - očkování

 

 

 

 

 Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 byl ukončen

Upozorňujeme rodiče pětiletých a starších dětí, kteří podali žádost o přijetí k povinnému předškolnímu vzdělávání, že děti do školky budou pravděpodobně přijaty, ale od září nemohou docházet do předškolních tříd, protože tyto máme obsazené předškolními dětmi, které navštěvují naše pobočky od tří let. Děti budou zařazeny do třídy, kde budou děti věkově smíšené (děti ve věku 4 - 7 let), viz informace níže. Dále upozorňujeme, že k plnění povinné předškolní docházky je možné využít také formu individuálního vzdělávání (viz informace níže).

Pokud se někdo z rodičů rozhodne pro nástup svého dítěte do jiné mateřské školy, do které bude dítě přijato, prosíme co nejdříve o oznámení této skutečnosti na formuláři 

Upozornění:

Naše pobočka MŠ Londýnská 19, NENÍ SOUĆÁST Základní školy Londýnská a docházka do naší pobočky nezaručuje přednostní přijetí do první třídy v Základní škole v Londýnská.

 

Předběžné výsledky zápisu:

Přijato přihlášek: 138

Počet dětí přihlášených k povinnému předškolnímu vzdělávání: 24

Čtyřleté děti: 20

Tříleté děti: 73

Dvouleté: 21

 

Počet volných míst:

MŠ Římská 22 volných míst

MŠ Londýnská 19 volných míst

Počty volných míst se mohou měnit v závislosti na konečném počtu odkladů školní docházky.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 činí 1200,-Kč / měsíc

 

 

 

 

 

Kritéria pro přijetí 2022

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k zápisu

Informace pro zákonné zástupce, kteří přihlašují dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

Upozorňujeme rodiče, kteří zapisují děti do posledního povinného předškolního ročníku (děti, které dosáhnou do 31.8. kalendářního roku 5 let a více), že děti budou přednostně přijaty do naplnění kapacity školy. V případě, že počet povinně předškolních dětí převýší kapacitu předškolních tříd (MŠ Římská 24 dětí, MŠ Londýnská 23 dětí), budou nově přijaté děti, které se nevejdou do kapacity tříd, zařazeny do druhé třídy. Vzniknou tak věkově smíšené skupiny 4-6 let. Učitelky budou s předškolními dětmi pracovat v souladu s potřebami předškolních dětí. Bližší informace viz www.ctyrlistek.biz/MŠ Londýnská/MŠ Římská/ Uspořádání tříd/Postup při zařazování dětí do tříd

Další možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání mohou plnit děti nadále v soukromé mateřské škole (a jiných institucí) i v případě, že tyto nejsou zapsány do rejstříku škol a nemohou poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Stačí dítě přihlásit do spádové školy k individuálnímu vzdělávání (viz formulář výše) a dítě může pokračovat v docházce do stávajícího předškolního zařízení.

Totéž se týká dětí, které byly dosud vzdělávány v rodině. Dítě nutně nemusí navštěvovat mateřskou školu, postačí, pokud zákonný zástupce oznámí spádové škole, že dítě bude vzděláváno individuálně (viz formulář výše).