Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Římská > Aktuality a akce MŠ Římská

Aktuality a akce MŠ Římská


 

 Vážení rodiče,

s potěšením vám oznamujeme, že v pondělí 12.4.2021 otevřeme obě pobočky. Jak jste již v mediích jistě zaznamenali, školky se otevírají pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro děti mladší, jejichž rodiče pracují v integrovaném záchranném systému (IZS),  které dosud navštěvovaly určené mateřské školy, v případě Prahy 2 to byla MŠ Španělská. Školy budou v provozu jako je tomu v běžném režimu.

Vybrané profese § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil, o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, o zaměstnanci Finanční správy České republiky. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
Rodiče těchto dětí prosím o doložení potvrzení od zaměstnavatele, že spadají do těchto složek.
 
Děti mohou být zařazeny do skupin, ve kterých je přítomno maximálně 15 dětí. Na každé pobočce budou tedy otevřeny pouze dvě třídy. Vzhledem k tomu, že na MŠ Římská je zapsáno 29 předškolních dětí a v MŠ Londýnská 30 předškolních dětí, budou děti rozděleny následovně:

V MŠ Římská bude 9 nejmladších dětí (po seřazení dětí dle věku) ze třídy Lišek, docházet s ostatními předškoláky a dětmi rodičů z IZS  do třídy Veverek.

V MŠ Londýnská bude 8 nejmladších dětí (po seřazení dle věku) ze třídy Třeťáčků docházet s ostatními předškoláky a dětmi  rodičů, kteří pracují v IZS do třídy Druháčků.

Učitelky se budou u dětí střídat v závislosti na personální situaci v mateřské škole.

Na základě informací k provozu škol od 12.4.2021, které jsme obdrželi z MŠMT je zakázán zpěv jako součást vzdělávání.

V mateřských školách je povolena jako součást vzdělávání sportovní činnost.

Aktivity se budou realizovat co nejvíce venku (zahrada).

V mateřské škole budou děti bez roušky, ale při pohybu venku, na ulici, musí děti roušky použít. Pro tyto a další účely (onemocnění v průběhu dne) budou mít děti v MŠ dvě podepsané roušky.

Děti budou každé pondělí a čtvrtek testovány na Covid antigenními testy (Lepu, vyrobeno v Číně), mělký výtěr z přední části nosu, který provedou rodiče v MŠ. Škola bude akceptovat, pokud si rodiče přinesou vlastní testy, schválené pro použit MZ ČR, v originálním balení,  k otestování dítěte v mateřské škole.  Informace k organizaci testování naleznete níže.

Rodiče nevstupují do šatny (pouze po domluvě s učitelkou) děti předají po otestování ve vchodu do šatny učitelkám, které dohlédnou na převléknutí dětí a jejich bezpečný odchod do třídy. Stejný postup bude zachován při odpoledním vyzvedávání dětí ze školky.

Při pohybu rodičů po chodbě domu a při kontaktu se zaměstnanci školy jsou rodiče povinni používat respirátor a dezinfekci (při testování).

Do školy a k testování se mohou dostavit rodiče a děti pouze v případě, že nemají příznaky infekčního virového onemocnění viz Seznam příznaků covid-19.

Dítěti, jehož zákonný zástupce odmítne, nechat dítě testovat nebo nedoloží doklad o imunitě získané proděláním nemoci Covid 19 ( viz informace k organizaci testování níže) není povolena osobní přítomnost v mateřské škole. Na absenci dítěte, které nedochází do MŠ se nahlíží jako jako každou jinou individuální absenci dítěte v průběhu školního roku, bez nároku na distanční vzdělávání a stravování v MŠ.

Prosíme rodiče, aby děti donesly některé práce, které zrealizovaly v rámci distanční výuky.

Podrobnější informace:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

Manuál k provozu škol

 

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ DĚTÍ

https://testovani.edu.cz/

Doporučujeme příchod do MŠ o 15 minut dříve, tak aby děti byly přítomné ve třídách v souladu se Školním řádem.

MŠ Římská – testování bude probíhat v oddělení Berušek, za asistence dvou pracovníků školy.

Rodiče otestují děti sami dle instruktážního videa Názorná ukázka - video provedení testu (rodič vytře dítěti každou nosní dírku 5 x dokola ve hloubce cca 1,5 cm, zasune do obálky, testující pracovník zakápne 6 kapkami roztoku). Poté rodič s dítětem odejde s dítětem na 15 minut mimo budovu školy. Po 15 minutách se vrátí a bude mu sdělen výsledek testu. V případě negativity předá dítě učitelce, která dohlédne na bezpečný odchod dítěte do třídy. Další informace https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Při pozdějším příchodu dítěte do školky je otestováno bezprostředně po příchodu.

Pokud dítě přijde do školy v úterý nebo ve středu je testováno v den nástupu do školy a následně již podle testovacího schématu, tzn. ve čtvrtek.

V případě pozitivního výsledku testu v pondělí rodič odchází s dítětem k lékaři s potvrzením o pozitivním výsledku testu vydaném školou, pro žádanku o RT -PCR test. Dítě jde do izolace ostatní děti pokračují v prezenční výuce.

V případě pozitivního výsledku AG testu alespoň jednoho dítěte provedeného ve čtvrtek, odchází domů všechny děti  a čeká se na výsledky potvrzující RT-PCR test pozitivně testovaného dítěte. Pokud je potvrzena pozitivita je nařízena karanténa celé třídě. V případě negativního výsledku se děti vrací do školy.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu, provedený na odběrovém místě, které není starší než 48 hodin a osoby nemají příznaky onemocnění COVID -19.

Dále u osob, které prodělali  onemocnění a izolaci a současně neuplynulo 90 dní od prvního RT -  PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce doložit.

Rodiče mohou použít vlastní testy, které si přinesou v originálním balení do MŠ a test dítěte provedou přímo ve školce. Musí to být schválené testy, jejichž seznam naleznete Zde.

MŠMT  Manuál testováni

 Povinnost ředitelů škol dodržovat Mimořádná opatření MZ

 

 

 

Novější 1 3 21 40 60

Testy

Vážení rodiče, pokud máte výhrady k organizaci otevření školek, ke způsobu testování dětí v MŠ a kvalitě testovacích sad, které jsme z MŠMT obdrželi, posílejte, prosím, vaše podněty, návrhy a připomínky přímo na MŠMT nebo na MZ. Děkuji za spolupráci. Dana MoravcováOn-line setkání Lišek.

Milé Lišky a rodiče,

připomínáme, že dnes se opět uskuteční on-line setkání na dvě skupiny 1. skupina děti začínající na příjmení A-Kř v 10:00, 2. skupina začínající příjmením na Kv - S. v 10:30. Odkaz: https://zoom.us/j/91948600748.

Povídat si budeme o hospodářských zvířatech a jaká mají mláďátka, zazpíváme si a povíme si, jestli jste už splnily Cestu za jarem.

Těšíme se na vás!Cesta za jarem v Riegrových sadech

Milé děti a rodiče,

v Riegrových sadech jsme pro Lišky připravily v rámci distanční výuky jarní vycházku s úkoly. I když nás trochu překvapilo počasí, věřím, že si to užijete. Cestu si můžou projít i děti v Veverek a Berušek:

Cesta začíná u sochy p.Riegra.
Máte tam vždy zalaminované vzkazy s úkoly, které budete plnit a postupně se vrátíte ke školce, kde se podepíšete. Doufáme, že vás cesta i úkoly budou bavit a že budete úspěšní. Kdyby jste nemohli některé vzkazy najít, přikládáme pro rodiče mapu zde, s označenými místy, kde vzkazy hledat. Trochu si zasportujete, potrápíte hlavičky a budete pozorovat věci kolem vás...
Cestu můžete jít během celého týdne.
 
Přejeme ať si to užijete!!!


Odklady školní docházky 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že začaly zápisy do základní školy a blíží se zápisy do mateřských škol, potřebuji vědět, kolik volných míst budeme mít na pobočkách od 1.9.2021, kolik nových dětí můžeme přijmout. Prosím rodiče, kteří se rozhodli žádat o doklad školní docházky a budou i v příštím školním roce pokračovat v docházce do naší mateřské školy, aby mi tuto informaci sdělili co nejdříve na email rimska@ctyrlistek.biz.

Tuto informaci potřebuji znát, abych mohla pro všechny děti s odkladem školní docházky rezervovat místo v naší škole i ve školním roce 2021/2022.

Ze stejného důvodu prosím o informaci i v případě rodičů mladších dětí, kteří z různých důvodů plánují ukončit docházku do našich poboček.

Děkuji za spolupráci Dana Moravcová

 Otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

jak už asi z medií víte, mateřské školy budou otevřené od 12.4.2021 pouze pro děti v povinném předškolním ročníku. V případě naší mateřské školy se to týká dětí ze třídy Lišek a 4 dětí ze třídy Veverek. Děti budou rozdělené do 2 skupin, tak abychom nepřekročili počet 15 dětí na skupinu. Zdravý rozum v tomto případě zvítězil a děti nemusí mít v mateřské škole roušku. Zatím platí, že děti budou 1x nebo 2 x týdně testovány na Covid (záleží jaké testy nám MŠMT doručí). Zatím nemáme metodiku, jak bychom měli postupovat. Jamile dostaneme z MŠMT přesné instrukce, budu vás bez odkladu informovat. Další podmínkou pro otevření je, že nebude v Praze překročena hodnota 1,00 reprodukčního čísla. Protože věříme, že překročena nebude, potřebujeme se na otevření připravit (personální zajištění, nákup potravin, atd.). Prosím vás proto o informaci, zda vaše předškolní dítě do školky nastoupí, na email zastupkyne@ctyrlistek.biz,  předmět emailu: nástup do MŠ, ve tvaru: jméno dítěte,  nastoupí do MŠ dne: x nenastoupí do MŠ. V případě, že dítě nenastoupí, prosíme o zaslání řádné omluvy dítěte z docházky. Po návratu do MŠ doneste dětmi vypracovaná zadání z distanční výuky (nemusí být všechno - výběr necháme na dítěti a na vás). Pokud se vaše dítě distanční  výuky vůbec neúčastnilo, prosíme o dodání omluvy z distanční výuky s uvedením důvodu, s datem uzavření školy (od 1.3.2021). Děkuji za pochopení a spolupráci. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 728139300. Přeji všem klidné Velikonoce! Dana MoravcováKonzultace pro rodiče dětí, které v září budou odcházet do ZŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je mateřská škola stále zavřená a zápisy se blíží, chceme vám i tak nabídnout konzultace. Konzultace by se uskutečnily v týdnu od 12. 4. 2021 a to buď telefonicky, on-line, či osobně za předpokladu, že v týdnu od 12. 4. školy skutečně otevřou. Prosím o zaslání informace, kdo by měl o konzultaci zájem a jakou formu preferujete na zastupkyne@ctyrlistek.biz. (platí to i pro rodiče předškolních dětí z Veverek, konzultace pak budou mít rodiče s učitelkami svých dětí).

Děkuji

Dana BeritováPřipomínka on-line setkání Lišek

Milé děti a rodiče,

posíláme odkazy na on-line setkání.

Dobrovolné - úterý 30.3.2021 v 10:00, povídat si budeme o tom, jak se máte a zahrajeme si zase nějakou hru, stačit vám budou vaše palce: https://zoom.us/j/92009547528?pwd=OVd0MWpOL0JqejdKanBxNy9zaFRPQT09

 

Setkání před Velikonocemi ve čtvrtek 1.4.2021 v 10:00 a v 10:30, povídat si budeme o Velikonocích, o tom, jak je slavíte vy a připravte si alespoň 2 úkoly, které jsme vám zadávali, ať se podíváme, jak vám to pěkně jde: https://zoom.us/j/94627333384?pwd=UldmaHVLM0h3V0ZJU1lDUk5oZTA0dz09

Připomínáme, že děti rozdělíme do dvou skupin: 1. skupina děti začínající na příjmení A-Kř v 10:00, 2. skupina začínající příjmením na Kv - S.v 10:30. - platí pouze ve čtvrtek.

Děkujeme a těšíme se!!!Potvrzení pro prázdninový provoz

Vážení rodiče, 

v kanceláři mateřské školy jsem každý den cca od 8,30 do 13,30 kromě pátků. Pokud potřebujete potvrdit přihlášku k prázdninovému provozu do MŠ Na Děkance a MŠ Španělská, ráda vám ji potvrdím. Doporučuji předem zavolat na telefon 728139300. Děkuji za pochopení. Dana Moravcová On-line setkání Lišek

Milé děti a rodiče,

připomínáme, že ve čtvrtek 25. 3. 2021 se uskuteční v 10:00 další on-line setkání, odkaz naleznete níže, kde si začneme povídat o Jaru a o velkém jarním svátku, tedy o Velikonocích. Uděláme si malý kvíz, na který si připravte jednu zelenou a červenou věc, např. pastelky, pomocí nich budete na kvíz odpovídat. Rodiče poprosím, aby dětem ukázali, kde se zapíná a vypíná zvuk v on-line místnosti, abychom se dobře slyšeli.

Odkaz: https://zoom.us/j/98146452139?pwd=OUVIRWxmZ2kyOXRXdVl0R3JsWXFBdz09

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás!!!

Dana, Jitka a EvaPrázdninový provoz - instrukce pro rodiče z našich poboček

Vážení rodiče, 

jak již jistě víte, v letošním roce zajišťuje naše škola prázdninový provoz od 1. do 16.7.2021 pro všechny děti, které navštěvují mateřské školy ve správním obvodu Praha 2. Vzhledem k tomu, že v MŠ Londýnská bude celé léto probíhat rekonstrukce školy, můžeme otevřít pouze pobočku v Římské 27, která má kapacitu 65 dětí. Je mi známo, že v případě, kdy zajišťuje naše škola prázdninový provoz, je k docházce přihlášeno více dětí než je tomu v případě, že provoz zajišťují jiné školy. Právo docházet do školky v době prázdninového provozu mají všechny děti, bez ohledu na to zda rodiče pracují či ne. Vzhledem ke kapacitě školy, bych vás však letos moc prosila, abyste zvážili, zda je nezbytné, abyste vaše dítě k docházce přihlásili. Rodiče, kteří se rozhodnou přihlásit svoje děti k docházce v termínu od 1.7. do 16.7.2021 zašlou přihlášku na email zapis@ctyrlistek.biz, ve formátu:

Pobočka:                Jméno dítěte:                   Dny, ve kterých bude dítě v MŠ přítomno:

Přihlášky můžete posílat hned.

Stejně jako pro rodiče z ostatních mateřských škol, platí i pro rodiče dětí z našich poboček požadavek uhradit školné ve výši 434,- (neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné) a částku za stravné (dle počtu dní, kdy budou děti do školky docházet) do 30.4. 2021 na účet školy. Pokud tak nebude učiněno v uvedeném termínu, dítě k prázdninovému provozu přijato nebude. Eventuální přeplatky za stravné vám budou vráceny na účet nebo převedeny na následující školní rok.

Děkuji za pochopení, Dana Moravcová

Kritéria pro přijetí k prázdninovému provozu

 Novější 1 3 21 40 60