Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Římská > Aktuality a akce MŠ Římská

Aktuality a akce MŠ Římská


CELODENNÍ VÝLET PRO VŠECHNY PŘEDŠKOLÁKY – „Celý den v ZOO Praha“ - Akce bude přesunuta

Akce na měsíc Duben

O akcích budete včas informováni, děkujeme za pochopení

 

 

 

Novější 1 3 14 28 41

Změna zápisů k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,

vzhledem k pokračování nouzového a stavu a s tím spojené karantény, dojde ke změně zápisů k prázdninovému provozu.

Zápisy budou probíhat pouze elektronicky, bez osobního kontaktu. Přesné podmínky zápisů vám sdělím hned, jakmile obdržím podrobné informace z mateřských škol, které budou prázdninový provoz zajišťovat. Děkuji za pochopení. Pevné zdraví. Dana MoravcováŠkolné v době uzavření mateřské školy

Vážení rodiče, vhledem k tomu,

že je od 17. března 2020 naše mateřská škola uzavřena, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání, za měsíc březen 2020, ve výši 434,- Kč (neplatí pro děti v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání).

O výši úplaty za měsíc duben budete včas informováni podle toho, jak se bude situace dále vyvíjet.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve školském zákoně a dále konkrétně v §6  vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

Přeji vám pevné zdraví a věřím, že se již brzy budeme s vámi i vašimi dětmi opět denně setkávat.

Dana MoravcováProvoz kanceláře školy

Vážení rodiče,

po dobu uzavření školy bude mimo provoz i kancelář. V rámci homeoffice jsme vám s paní hospodářkou k dispozici denně (pracovní dny) od 9 do 17 hodin.

Kontakty na ředitelku: telefon 728139300, email: rimska@ctyrlistek.biz

Kontakty na hospodářku: telefon 77770053, email: hospodarka@ctyrlistek.bizPotvrzení o uzavření školy

Potvrzení o uzavření školy - ošetřovné, vám zašleme potvrzené a oskenované, na základě vašeho požadavku zaslaného na email rimska@ctyrlistek.biz nebo hospodarka@ctyrlistek.biz

 

ČSSZ_žádost_o_ošetřovné formulář

Prosíme vyplňte pouze část B

 Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

na základě usnesení RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 se od úterka 17.3.2020 uzavírají mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 2.

O znovuotevření školy budete včas informováni. Děkujeme za pochopení. Dana MoravcováInformace k provozu mateřské školy březen

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci okolo koronaviru a s ohledem na zajištění ochrany zdraví personálu obou poboček zakazuji od 16.3.2020 do odvolání, vstup rodičům a pověřeným osobám do prostoru školy.

Od pondělí budou čipy na obou pobočkách mimo provoz. Děti od vás budou přebírat učitelky mezi dveřmi, zajistí bezpečnost dětí a  dohlédnou na jejich převlečení. Stejný postup bude aplikován při vyzvedávání dětí z mateřské školy - učitelky vám předají již převlečené děti. Při komunikaci s personálem, prosím, udržujte bezpečný odstup (minimálně 2 metry).

Pro omluvy využijte jako dosud SMS zprávy, emaily, telefon. Pokud potřebujete písemně pověřit osobu, která nemá zmocnění, vyzvednutím dítěte, připravte si předem písemné pověření, které předáte učitelkám při předání dítěte. 

Současně opět apeluji na rodiče, aby zvážili nutnost docházky svých dětí do mateřské školy.  

Toto opatření je platné v případě, pokud vláda nerozhodne jinak. Je možné, že v průběhu týdne dojde ke sloučení provozu do jedné pobočky. O změně organizace budete informováni. Další infekční onemocnění v mateřské škole

Ve škole se vyskytla spála! Podrobné informace o nemoci naleznete na nástěnek v šatně Veverek.Pokyny z MČ Praha 2

Vážení rodiče, 

vzhledem k nárůstu počtu nakažených koronavirem a s tím souvisejícím uzavřením škol, vydala MČ Praha 2, následující pokyny k provozu mateřských škol:

1) Mateřské školy se zatím uzavírat nebudou

2) Prosba rodičům, pokud mohou, aby si nechali děti do odvolání doma (MD, nepracující, atd.)

3) Příchod a odchod dětí tak, aby nedocházelo k setkání většího počtu dospělých v šatnách 

4) Rodiče dětí, které dochází do MŠ, zítra obdrží k vyplnění a podpisu "Prohlášení o bezinfekčnosti"

5) Věnujte zvýšenou pozornost zdraví vašich děti. Při sebemenší změně zdravotního stavu dítěte, ponechte dítě doma, do doby než bude zcela zdrávo.

6) Do školy je povolen vstup jenom těm zákonným zástupcům a dalším pověřeným osobám, kteří nejeví známky onemocnění. Prosím o ohleduplnost nejen ve vztahu k dětem, ale i k personálu. Děkujeme za pochopení. Dana Moravcová

Z uvedeného důvodu ruším schůzky s rodiči, které se měly konat 12.3. v MŠ Londýnská a 16.3.v MŠ Římská, schůzky zrealizujeme v náhradním termínu. 

 Nemocné děti v MŠ

Vážení rodiče,

opakovaně se na vás obracím s prosbou o zodpovědný přístup při přivádění ne zcela zdravých dětí do mateřské školy. Obzvláště v současnosti věnujte pozornost tomu, jak se ráno dítě cítí, jestli nemá zvýšenou teplotu a jestli je po zdravotní stránce zcela v pořádku.  Zákonní zástupci jsou zodpovědní za zdraví dětí a opakované přivádění nemocného dítěte do MŠ je bezohledností vůči ostatním dětem i rodičům a může být podnětem pro oznámení na OSPOD. Mrzí mne, že musím volit takovou formu apelu, ale je tomu z toho důvodu, že jsme dnes takovou situaci museli opět řešit. Děkuji za pochopení a spolupráci. Dana MoravcováOpakovaná prosba o součinnost

Vážení rodiče,

opakovaně vás prosím o včasný příchod dětí do mateřské školy a opuštění šatny do 8,30 (viz apel níže). Dnes byl opět problém poslat do umývárny a na WC děti, které odchází na plavání, protože vchod do umývárny a WC byl blokovaný rodiči a učitelky nemohly zajistit  bezpečný dozor nad dětmi při jejich pohybu v prostorách školy. Děkuji za pochopení Dana Moravcová

 

Vážení rodiče,

opakovaně (viz níže "Prosba rodičům" ze dne 22.11.2019) se na vás obracím s prosbou o dodržování Školního řádu. Konkrétně se jedná o příchod dětí do MŠ. Prosíme o dodržování ustanovení Školního řádu, které se týká příchodu dětí do MŠ. Děti mají být přítomné v MŠ do 8,30, pokud se rodiče telefonicky nedohodnou s učitelkami jinak. Toto ustanovení je pro rodiče dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky povinné. Pro rodiče ostatních mladších dětí může být porušování Školního řádu důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. Velmi si vážím dobrých vztahů mezi rodiči a zaměstnanci školy, proto je mi opakované upozorňování na pozdní příchody velmi nepříjemné. Pozdní příchody dětí narušují práci učitelek s dětmi, děti nemají dostatek času ráno si pohrát, rozkoukat se a zorientovat v aktivitách. Učitelky často ráno odchází s dětmi na aktivity mimo školu, díky tomu, že šatna je opakovaně ještě v 8,30 plná rodičů, učitelky ztrácejí přehled o dětech a děti se komplikovaně dostávají v šatně ke svým osobním věcem. Děti, které mají problém vyrovnat se se změnami tento ranní "zmatek" velmi těžce nesou. Znovu prosím o spolupráci s odvoláním na dobré vztahy s vámi a přicházejte do MŠ tak, aby již 8,30 byla šatna volná. Jménem dětí i celého kolektivu vám děkuji za pochopení.Novější 1 3 14 28 41