Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Klub rodičů > Zápisy z jednání výboru > Zápis ze schůzky výboru Klubu rodičů ze dne 9.11.2016

Zápis ze schůzky výboru Klubu rodičů ze dne 9.11.2016Přítomny:

Škola: D.Moravcová, L. Řičicová

 • Zástupci rodičů MŠ Londýnská: p. Jiráková, p. Kadlecová, p. Prokopcová, p. Tabero, p. Pešková

 • Zástupci MŠ Římská: p. Hnátková, p. Chodounská, p. Sonnková, p. Ptáčková

Projednávalo se

 1. Sestavení výboru Klubu rodičů – odsouhlaseno všemi účastníky, jmenovaní souhlasí se zveřejněním kontaktů na nástěnkách školy a na webových stránkách

 2. Návrh na realizaci přednášky Doc.Šulová – Jak připravit děti do školy – leden 2017

 3. Plán spolupráce s rodiči pro školní rok 2016/2017– ředitelka zašle k připomínkování členům Výboru

 4. Informace - zápisy do ZŠ přesunuty na duben 2017 a s tím je spojeno přesunutí testů školní zralosti předškolních dětí na únor 2017

 5. MŠ žádají o přidělení dotací prostřednictvím zjednodušených šablon. MŠ Čtyřlístek má nárok na 494.800,- Kč.

  Škola finance využije:

  • a) v oblasti vzdělávání učitelů

  • b) odborně zaměřená setkávání rodičů a MŠ – 2 dotace = celkem 24 hodin, podmínkou získání dotace je přítomnost alespoň 8 rodičů.

  Ředitelka zjistí, zda lektoři musí mít akreditaci – pokud bude žádost školy schválena, může začít čerpat od 1.1.2017 do 31.12. 2018.

  Nedočerpané prostředky bude možné použít na nákup učebních pomůcek.

 6. Informace k podmínkám organizace škol v přírodě

  • minimálně 20 dětí

  • na každou ŠVP se musí přijmout na dohodu o provedení práce 2 externí učitelky a náklady na jejich zaplacení budou od 1.1 2017 zahrnuty do ceny ŠVP. Proto bude cena mírně navýšena

  • v ŠVP Vřesník nemá nikdo  kurz zdravotníka zotavovacích akcí a proto jedna z učitelek absolvuje kurz, bez zdravotníka nemůžou děti na ŠVP odjet

 7. Nabídka na workshop s labilními pomůckami, který je zaměřený proti obezitě a špatným návykům držení těla. Cena je 2000 Kč/hod. Toto by bylo dotováno z peněz rodičů.

 8. Návrh pí Zárybnické na charitativní bazárek věcí, které přinesou rodiče obou poboček. Možnost využití tělocvičny na Náměstí Míru a distribuce plakátků pro veřejnost. Paní Zárybnickou pozve ředitelka na příští jednání Výboru.

 9. čipy – vyvěsit na nástěnky poslední možnost objednání do 18.11.2016

 10. vánoční provoz školek – MŠ uzavřeny od 23.12.2016 - 1.1.2017, školy budou otevřeny 2.1.2017

 11. Nově pro školní rok 2017/2018 předškolní děti musí být v MŠ minimálně 4 hodiny(povinné předškolní vzdělávání).

  • S tím je spojena povinnost přijetí předškolních dětí, které jinak nenavštěvuji státní MŠ na tyto 4 hodiny, aby měly splněny povinné 4 hodiny předškolního vzdělávacího programu v MŠ

 12. Různé:

  • nové paní učitelky v Londýnské – spokojenost, dobrá atmosféra, teamová práce

  • k významným dnům se budou dětem vařit tradiční česká jídla a vysvětlovat, proč se tato jídla vařít např. svatomartinská husa, smažený kapr, atd.

  • projekt Rodiče vítáni – pí Hnátková znovu zkontaktuje, aby se obnovila platnost certifikátu

  • projekt Zdravá školní jídelna - k certifikátu ještě dotáhnout několik věcí – tradiční jídla, výtvory dětí v jídelně …

  • v pobočce Londýnská – v plánu další oprava druhé poloviny hřiště

  • v pobočce Římská – plánovaná výměna pryžového povrchu

  • kroužky v Londýnské – problém najít lektora, ředitelka zkontaktuje agenturu www.rytmik-krouzky.cz udělá se průzkum a v případě zájmu potřebných účastníků možnost začít od druhého pololetí

  • AJ v Římské – dle zájmu možnost i v Londýnské

  • setkání pro rodiče předškoláků se zástupci základních škol, které organizuje městská část - ředitelka zašle termín, až bude znám

  • další schůze výboru Klubu rodičů – 16. února 2017

Zapsala Veronika Kadlecová