Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Klub rodičů > Zápisy z jednání výboru > Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů 16.2.2017

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů 16.2.2017Přítomny:

 • MŠ Římská: p. Moravcová, Jungová, Sonnková, Hnátková, Chodounská, Ptáčková

 • MŠ Londýnská: p. Řičicová, Kadlecová, Tabero, Pešková

Projednávalo se

 1. Na účet MŠ Římská byly vložen zůstatek za první pololetí šk. roku 2016/17 ve výši 8000,-Kč.

 2. Rodiče byli požádáni o hodnocení metodik pro rodiče v rámci projektu Good Start To School Jak připravit dítě na vstup do ZŠ – prosíme rodiče metodiky pročíst + vyplnit dotazník – zobecní se a udělá se souhrn hodnocení od rodičů z obou poboček. Termín odevzdání do 10.3.2017.

 3. Škola zažádala o dotaci a získala 0,5mil. Peníze se použijí převážně na vzdělávání učitelek, ale součástí je i setkávání s rodiči – bude realizováno v 6 setkání po dvou hodinách od září školního roku 2017/2018 – každé 2 měsíce, minim. Počet přítomných rodičů je 8. Volba témat a lektorů bude na základě volby rodičů.

 4. Problematika plateb za školu v přírodě (obsah finální částky), podmínky odjezdu na školu v přírodě, naplněnost.

 5. Kroužky – Londýnská – tanečky - zahájení od března

 6. škola opakovaně získala certifikát Rodiče vítáni – diskuse k problémům s vyplňováním dotazníků - pro příště informovat rodiče jak vyplnit dotazníky – v případě nejasností se ptát

 7. V průběhu jara navštíví děti z obou poboček ZOO – skupinová vstupenka platná do konce března – Římská jede 27.2.

 8. Výzva rodičům, aby dodali podněty, co by ještě měly obsahovat webové stránky – podívat se, co chybí, návrhy

 9. Zápisy do MŠ pro šk. rok 2017/2018 10.-11.5.2017

 10. Členové Výboru KR do pondělí 20.2.2017 připomínkovat Koncepci rozvoje školy.

 11. Vyjádření rodičů k aktualizované verzi ŠVP PV.

 12. Diskuse:

  • požadavek na znovu zařazení ovocných a zeleninových dnů – MŠ Římská

  • problematika nemocných dětí ve školce – jak řešit – doporučeno, aby rodiče řešili sami, ale toto nefunguje – učitelky apelovat na rodiče

 13. Příští setkání 18.5.2017

 Zapsala Veronika Kadlecová