Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Londýnská > Aktuality a akce MŠ Londýnská > Podmínky vstupu rodičů do šatny

Podmínky vstupu rodičů do šatnyPodmínky vstupu rodičů do prostoru mateřské školy ve školním roce 2020/2021

Provoz škol bude probíhat v běžném režimu (viz www.ctyrlistek.biz) se zvýšenými hygienickými pravidly a opatřeními.  Aktualizace opatření budou zveřejňovány na webu školky a školních nástěnkách.  V případě karantény nebo uzavření školy budou informace odeslány na kontaktní emaily zákonným zástupcům. Předem děkujeme za spolupráci a součinnost

 • Do prostoru školy je zakázán vstup všem osobám (včetně dětí), které jsou nemocné nebo mají příznaky infekčního onemocnění.

Žádáme vás o co největší součinnost a zodpovědnost při projevech respiračních potíží u vašich dětí  a jejich přítomnosti v mateřské škole. Vzhledem k současné situaci a doporučení z manuálu MŠMT, budou všechny děti, u kterých se tyto zdravotní problémy projeví, odeslány po kontraktování a domluvě se zákonným zástupcem domů. Apelujeme na vás a prosíme, neposílejte děti nachlazené do školy, velmi nám to všem usnadní stávající situaci.

 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického (rýma, kašel) bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

   

 • Všechny zákonné zástupce prosíme o aktualizaci telefonních kontaktů.

   

 • Zákonní zástupci při každém  vstupu do prostoru mateřské školy použijí dezinfekci (k dispozici v šatně).

   

 • Po příchodu do školy dohlédněte, aby si děti řádně umyly ruce.

   

 • V době od 1. do 4.9. 2020 mohou doprovázet/vyzvedávat dítě dva rodinní příslušníci. Od 7.9.2020 pouze jeden zákonný zástupce nebo pověřená osoba.

   

 • Počet osob současně přítomných v šatnách bude zaměstnanci regulován.

   

 • Zákonní zástupci nebo osoby doprovázející děti se v šatnách a prostorách školy zdržují pouze nezbytně nutnou dobu a prostory školy opustí co nejdříve po předání/převzetí dítěte.

   

 • V případě zvýšeného výskytu infekčního onemocnění nebo při podezření na nemoc dítěte bude dětem před vstupem do třídy měřena teplota.

   

 • Každé dítě bude mít ve své skříňce dvě roušky pro případ zavedení povinného nošení roušek.

   

 • Vzhledem k situaci nemohou děti nosit do mateřské školy vlastní hračky ani plyšáky, s výjimkou děti v adaptačním režimu, pokud je to nezbytné.

   

 • Pro doprovázející osoby, při pohybu v prostoru školy neplatí povinnost nosit roušky. O povinnosti zákonných zástupců a dalších osob používat roušky v prostorách školy budete informováni v závislosti na vývoji epidemiologické situace v mateřské škole a v souladu s pokyny MŠMT a MZ.

   

 • Podrobnosti k opatřením a další informace k provozu školy vám budou sděleny na třídních schůzkách, které se konají:

  15.9. 2020 v 17 hodin MŠ Římská

  16.9.2020 v 17 hodin MŠ Londýnská

   

   


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů