Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Prázdninový provoz

Prázdninový provoz


Informace o změně pro rodiče z MŠ Na Děkance, z MŠ Na Smetance, MŠ Trojlístek a MŠ Šumavská 37

Vážení rodiče,

vzhledem k velkému zájmu o umístění dětí v době prázdninového provozu v termínu od 1. do 16.7. 2021 do MŠ Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27, který vysoce převýšil kapacitu a možnosti naší mateřské školy, bylo Usnesením Rady městské části Praha 2, č. 319, ze dne 17.5.2021, schváleno otevření další mateřské školy - pobočky Mateřské školy „Trojlístek“, Kladská 25, Praha 2. Konkrétně se jedná o pobočku Sázavská 5, Praha 2 (součást ZŠ Sázavská 5), s kapacitou 48 dětí. Po domluvě s paní ředitelkou Bc. Jitkou Zídkovou (telefon 603 226 567) budou v daném termínu docházet  do uvedené mateřské školy, děti z níže uvedených mateřských škol:

 MŠ Na Děkance 10 dětí

MŠ Na Smetance 14 dětí

MŠ Šumavská 37

MŠ Trojlístek

Dokumenty, které jste při zápisu k prázdninovému provozu odevzdali v MŠ Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27, zůstávají v platnosti a budou předány do MŠ Sázavská 5.

Děkujeme za pochopení.

Zápis k prázdninovému provozu v termínu od 1.7. do 16.7.2021 byl ukončen. Vzhledem k překročení kapacity školy již nelze přijímat další žádosti o přijetí. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme dne  16.4.2021.  Platby za prázdninový provoz je třeba uhradit do 30.4.2021. Pokud nebudou částky za prázdninový provoz uhrazeny do 30.4.2021, dítě bude z docházky vyřazeno. Platí i pro rodiče dětí z kmenových školek (MŠ Římská, MŠ Londýnská).  Děkujeme za pochopení.

 Seznam přijatých dětí k prázdninovému provozu 2021

Děti docházející do našich poboček, jejichž zákonní zástupci zažádali o docházku dětí v době od 1.7. do 16.7.202, jsou přijaty bez dalšího správního řízení.

Informace k provozu školy

Provozní doba školy 7,00 – 17,30

Omluvy (odhlášky stravného) vždy do 8,00 hodin ráno příslušného dne na tel. čísle 222520429, 608 836 377, 608 836 301 a email: skolka@ctyrlistek.biz.

 Pokud dítě není příslušný den omluveno z docházky telefonicky nebo zápisem do sešitu omluv v šatně – stravné se dítěti započítává.

Příchod dětí do MŠ je do 8,30. Více viz Školní řád ctyrlistek.biz/dokumenty

Vyzvedávání dítěte: Dítě vyzvedává zákonný zástupce, či osoba zástupcem dítěte k vyzvedávání pověřená – formulář Zmocnění k vyzvedávání dítěte

Dejte dětem pohodlné převlečení do třídy, jiné na zahradu. Děti budou v případě pěkného počasí převážně venku a to i v odpoledních hodinách. Pro pobyt venku je nutná pokrývka hlavy. Pitný režim zajišťuje škola.                                                                      

 Přihlášení dětí po stanoveném termínu lze výjimečně, v případě dodatečného uvolnění místa a to po dohodě s ředitelkou školy nebo hospodářkou na tel.: 222520429. Rodiče dodatečně přihlášených dětí předloží požadované doklady o dítěti – žádost o přijetí, evidenční list + vyjádření lékaře, přihlášku ke stravování a doklad o uhrazení všech poplatků, jinak nebudou děti k docházce přijaty.

 


 

Informace k prázdninovému provozu 2021

Kritéria prázdninového provozu

Informace k prázdninovému provozu 2021

 Žádosti o přijetí k prázdninovému provozu doručené po 12.4. 2021 nebudou akceptovány.

Požadované dokumenty:

Přihláška k prázdninovému provozu

Evidenční list strana 1

Evidenční list strana 2

Přihláška ke stravování

Zmocnění k převzetí dítěte pověřenou osobou