Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Informace pro rodiče > Podmínky omezeného provozu školy

Podmínky omezeného provozu školyPodmínky omezeného provozu školy

Provoz školy 7,30 – 16,30

Děti nebudou přijímány k docházce před 7,30 a školu musí opustit do 16,30 – prosíme rodiče o dodržování provozní doby školy

Příchod do školy:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID – 19 nesmí do školky vstoupit.

·        Při příchodu do školy bude dětem, před vchodem do domu, měřena teplota,  pod dohledem učitelek půjdou do tříd. Děti s teplotou 37°C a vyšší, nebudou do MŠ přijaty, stejně jako děti, které budou mít jiné projevy  onemocnění.

·        Pokud se objeví u dětí příznaky onemocnění v průběhu dne, bude zákonný zástupce telefonicky vyzván k vyzvednutí dítěte z MŠ, což učiní NEPRODLENĚ. 

·        V případě na podezření onemocnění COVID -19 (děti, dospělí) budou děti i zaměstnanci používat roušky. Onemocnění Covid -19 bude nahlášeno na místně příslušnou hygienickou stanici.

·    Rodičům nebude umožněn vstup do školy, pouze ve výjimečném případě, po domluvě s personálem, např. při potřebě kontroly osobních věcí dítěte v šatně.

·        Po příchodu do šatny učitelky dohlédnou na důkladné umytí rukou (30 sekund), převlečení dětí a jejich bezpečnost.

·   Stejným způsobem bude zajištěno i předávání dětí, pokud budou ve školce. Rodiče nebo pověřená osoba, která bude dítě z MŠ vyzvedávat, vyčkají před domem, učitelky děti přivedou.

·    V případě vyzvedávání dětí ze školní zahrady a při pohybu na chodbě domu budou rodiče používat roušku, stejně tak i při kontaktu s učitelkami a nepedagogickým personálem. Při kontaktu s rodiči budou mít zakrytý nos a ústa i učitelky.

Stravování:

Stravování zajištěno jako při běžném provozu školy s výjimkou, že vše potřebné pro konzumaci jídla zajistí učitelky a nepedagogičtí pracovníci.

 

Polední klid:

Vzhledem k omezenému prostoru a potřebě zajistit mezi lehátky větší mezeru, než je obvyklých 15 cm, prosíme rodiče, kteří nepracují, pracují na částečný úvazek nebo mají možnost vyzvednout děti ze školy po obědě, aby tak učinili, abychom při poledním odpočinku mohli zajistit větší vzdálenost mezi lehátky. Rodiče nebo pověřená osoba, která bude dítě z MŠ vyzvedávat, vyčkají před domem, učitelky děti přivedou.

 

Organizace aktivit s dětmi:

Děti budou, pokud počasí dovolí, co nejvíce pobývat na školní zahradě a to i odpoledních hodinách. Podrobné podmínky organizace odpoledního pobytu venku a předávání dětí ze školní zahrady upřesní každá pobočka dle vlastních podmínek.

 

Ostatní:

-        Při prvním nástupu dítěte do školy odevzdají rodiče učitelkám čestné prohlášení a prohlášení, že se seznámili a budou akceptovat podmínky provozu školy. Prohlášení ke stažení  Čestné prohlášení   a  Prohlášení podmínky provozu

-        Děti nebudou nosit do školky žádné hračky ani jiné osobní předměty.

-        Rodiče zajistí, aby děti měly v MŠ k dispozici dvě podepsané roušky v uzavíratelném sáčku, pro případ výskytu onemocnění v MŠ (viz Metodika MŠMT).

-        Rodiče se nebudou zdržovat před budovou školy ani na chodbě domu. Pokud dojde k setkání většího počtu rodičů na jednom místě, je nutné dodržovat odstup 2 metry.

Věříme, že nám pomůžete společně zvládnout mimořádnou situaci v provozu školy. Děkujeme za spolupráci.

 

                                                                                            Kolektiv mateřské školy


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů