Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Klub rodičů > Zápisy z jednání výboru > Zápis ze schůzky Výboru klubu rodičů, dne 2.10.2014, MŠ Římská 27

Zápis ze schůzky Výboru klubu rodičů, dne 2.10.2014, MŠ Římská 27Schůzku vede p. ředitelka Moravcová

Přítomni:

 • MŠ Londýnská, p.uč. Řičicová,p. Tabero, Horáková, Lansu, Jiráková, Tomanová
 • MŠ Římská: p. Líbalová, Dvořáková, Sonková, Suchánková, Holmanová

Projednávaná témata:

 1. Zvolení předsedkyně Výboru: jednohlasně p. Líbalová, aktualizace důvěrníků a jejich kontaktů

 2. Shrnutí Výboru ze dne 22.5.2014: akademie U Hasičů – úspěch květen 2014, oplocení – pobočka Londýnská – realizace 2015, 1,5 mil Kč, Magic Box (interaktivní tabule – promítání na zem kvůli nedostatku místa) - prezentace 9.10.2014, aktualizace webu – na programu podzim 2014

 3. Změna v Občanském zákoníku – občanské sdružení změněno na „spolek“– žádost p. ředitelky o aktualizaci stanov – převzala p. Líbalová

 4.  Účet sdružení – zrušen u České Spořitelny. Nutno zjistit, kde jsou dobré podmínky pro vedení účtu spolku (návrhy Fio či Airbank). Zřízení hlavního účtu a podúčtu pro pobočky Římská a Londýnská – p. Tabery.

 5. Dotazník k hodnocení MŠ – evaluace 1 x 3 roky vychází na jaro 2015 – žádost p. ředitelky, aby členové Výboru připomínkovali stávající dotazník do 31.10.2014

 6. Kroužky v Římské - převis poptávky nad nabídkou. Po diskuzi Výboru souhlas s variantou  omezit výběr na 2 kroužky / 1 dítě. Pokud stále více dětí než kapacitní možnosti, pak přistoupit k principu seniority, tj. přednost mají děti z nejstaršího oddělení.

 7. Externí kroužek Wattsenglish – p. ředitelka kontaktuje jazykovou školu kvůli možnosti vstoupení do další ho kroužku ještě během října na základě požadavku jednoho z rodičů MŠ Londýnská. Na MŠ Londýnská bude proveden průzkum zájmu o další kroužek angličtiny (předběžná cena 3600 Kč).

 8. ŠvP – zrušení podzimního Vřesníku na Londýnské – diskuze o důvodech. Římská vyjede s cca 15 dětmi. Další termíny na ŠvP zima-jaro 2015 jsou zatím zájemci naplněny.

 9. Veřejnosti přístupná konference o předškolním vzdělávání pořádaná OMEP (18.11.2014) – p. ředitelka sdělila bližší informace, ještě zjistí možnost účasti pouze na samostatných přednáškách.

 10.  Externí přednáška pro naší MŠ. Členové Výboru souhlasí s pokračováním přednášek po úspěchu v minulém školním roce. Vítězné téma dle e-mailového hlasování členů Výboru bude vyvěšeno na nástěnce s datem přednášky. Prosíme zaslat další náměty.

 11. Webové stránky MŠ – celková rekonstrukce obsahu a designu stránek, projekt koordinuje p. ředitelka s p. Horákovou. S požadavky (mobilní verze, omezení přístupu ke galerii fotografií, užitečné informace pro rodiče, automatické zasílání novinek atd.) budou osloveny cca 4 firmy kvůli cenové nabídce. Předpokládané spuštění leden2015.

 12. Diskuze – podoba webu, řešení zvláštních příplatků formou dohody o provedení práce atd.

 13. Zdůvodnění personálních změn na MŠ Londýnská.

Vyhotovila: Lenka Suchánková