MATEŘSKÁ ŠKOLA „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27

Náš tým

 

Pedagogický sbor

Hospodářka

Libuše Řičicová Veronika Dubská
Bc. Michaela Halouzková  
Klára Tesařová

Školnice

Petra Znášiková  Anežka Feierfeilová
Mgr. Nikola Krásná  
Asistent pedagoga: Markéta Poplšteinová Kuchyně
Asistent pedagoga:Dipl.Ing. Chadtová Song, Xue Petra Bečkovská
 Logopedická prevence: Mgr. Pavla Ptáčková Vendula Janulová

 Profily pedagogů :

 

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D – ředitelka školy

   
V roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do roku 2000 působila jako ředitelka MŠ Římská 27, Praha 2. Od roku 2001do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V roce 2012 byla zvolena předsedkyní této organizace. Je členem poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR. Specializuje se na využívání počítačů v mateřské škole, spolupráci s rodinou, zdravé stravování, srovnávací pedagogiku. Publikuje články v odborných časopisech (Informatorium 3-8, Poradce ředitelky, Řízení mateřské školy, atd.).Ve volném čase se věnuje sportu – kolo, lyže, fitness, jóga, latinsko americké tance, ráda čte, poslouchá hudbu, baví ji vaření.
     
  Libuše Řičicová  
Narodila se v Praze, vystudovala střední pedagogickou školu, od roku 1981 učí v mateřské škole a pořád ji to baví. Moc ráda chodí s dětmi do galerií a seznamuje je s historií Prahy. Věnuje se dětem v nejstarším oddělení.
   Petra Znášiková
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!.jpg

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

V pobočce MŠ Londýnská 19 pracuje od roku 2000.

Ráda si s dětmi maluje, zpívá, tancuje a povídá. Mezi její zájmy patří čtení  knih, sledování dokumentů, hudba a vycházky do přírody.

 
  Klára Tesařová  
 

 Vyrostla  v Liberci, nyní žije v Praze. V roce 2006 ukončila  Střední pedagogickou školu v Liberci, poté studovala  4 roky učitelství  pro 1. Stupeň  ZŠ v Hradci Králové.  Zkušenosti nabrala jako aistentka a vedoucí na dětských ozdravných pobytech, na školkách v přírodě, při zástupech v Základních školách, v zájmových kroužcích ( jako lektorka keramiky, flétny a angličtiny), jako učitelka v MŠ v Liberci a následně v Praze. V září 2014 se účastnila týdenní stáže ve Wimbledonu pod záštitou MŠMT, dále pak absolvovala enviromentální kurzy, školení  a semináře zaměřené na logopedii, grafomotoriku, práci  s dětmi s individuálními potřebami , výuku angličtny, výtvarné a estetické semináře… 

Ráda maluje, fotí, běhá,vaří,  jezdí na kole, hraje na flétnu a klavír, zpívá… V mateřské škole  pracuje s dětmi ve 3. Oddělení.

 
  Bc. Michaela Halouzková  
 20160901_180638-2.jpg  Vystudovala na Střední pedagogické škole v Praze, obor předškolní a  mimoškolní pedagogika a poté bakalářský program v oboru Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se specializací na hudební výchovu. Od roku 2007 pracovala jako učitelka na pobočce MŠ Římská, kde vedla i kroužek hudebně-pohybové výchovy a flétničky.Po mateřské dovolené nastoupila na pobočku MŠ Londýnská.Ve volném čase se aktivně věnuje sborovému zpěvu a sportu.  
  Mgr. Nikola Krásná  

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli a následně studovala na Univerzitě JAK obor Speciální pedagogika. V rámci studijní praxe působila mimo jiné v dětském domově, diagnostickém ústavu pro mládež, základní škole praktické nebo denním stacionáři pro seniory. Od září roku 2014 pracuje v mateřské škole „Čtyřlístek“, pobočka MŠ Londýnská. Kde se věnuje nejmladším dětem.

     
     
   Markéta Poplšteinová  

Vystudovala Obchodní akademii, pracovala ve finančnictví, ale poté, co se jí narodilo děvčátko s těžkým kombinovaným postižením, se rozhodla pro studium oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, který nyní studuje třetím rokem. Během svého studia absolvovala praxi ve speciální základní škole pro děti se středním a těžkým mentálním postižením a dále praxi v rámci etopedie u drogově závislých. Mezi její záliby patří její děti, hudba a výtvarná činnost.

 
 

 Ing. Xue Chadtová Song

 
Xue.JPG

Vystudovala Technickou univerzitu v Drážďanech. Od ukončení studia pracovala na  Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky. Po čtyřech letech vědecké práce se rozhodla změnit obor a věnovat se práci s dětmi. V listopadu 2017 absolvovala akreditovaný kurz MŠMT "Studium pro asistenty pedagoga" a nastoupila do MŠ Čtyřlístek jako asistent pedagoga. Mimo jiné jí zajímá začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do škol, a proto absolvovala Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ.

 

 

Hospodářka - Veronika Dubská Školnice Anežka Feierfeilová Kuchyně -Petra Bečkovská , Vendula Janulová
 IMG_2623.JPG  Anežka.jpg  
     

 

 

Pobočky :

Římská 27 , Praha 2

Tel.: 222 520 429
email: rimska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 7:00-17:30 h
Školní jídelna: 222 520 429

Londýnská 19, Praha 2

Tel,: 224 254 178
email: londynska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 6:30-17:00 h
Školní jídelna: 222 518 329

Zřizovatel :

Městská část Praha 2
nám. Míru 20
PSČ:120 00 Praha 2