MATEŘSKÁ ŠKOLA „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27

Náš tým

Ředitelka školy: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

Hospodářka:

Veronika Dubská

Pedagogický sbor:

Jitka Procházková
  Jana Vršťalová
  Dana Beritová, DiS.
   Bc. Iva Donátová
  Jana Procházková
  Světluše Moulíková
   

Asistenti pedagoga:

 
   

Školnice:

Karla Balogová

Hospodářka:

Veronika Dubská

Kuchyně:

Michaela Mirovská
  Miluše Šmídová

Profily pedagogů :

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D – ředitelka školy

IMG_20180523_0002.jpg

V roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do roku 2000 působila jako ředitelka MŠ Římská 27, Praha 2. Od roku 2001 do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V roce 2012 byla zvolena předsedkyní této organizace. Je členem Poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR a členem Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 2.  Specializuje se na využívání počítačů v mateřské škole, spolupráci s rodinou, zdravé stravování, srovnávací pedagogiku. Publikuje články v odborných časopisech (Informatorium 3-8, Poradce ředitelky, Řízení mateřské školy, atd.).Ve volném čase se věnuje sportu – kolo, lyže, fitness, jóga, latinsko americké tance, ráda čte, poslouchá hudbu, ráda vaří.

Jitka Procházková

DSC_7571.JPG

Vystudovala gymnázium. Po maturitě nastoupila jako učitelka do MŠ na Praze 4 a při zaměstnání vystudovala střední pedagogickou školu, kterou ukončila v roce 1990.

Praktické zkušenosti získávala ve třech mateřských školách. Od roku 2001 pracuje v mateřské škole „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27. Od dětství se věnuje sportu, proto se zaměřuje především na tělesnou výchovu. Hraje na klavír a kytaru, proto jsou jí blízké i hudební činnosti s dětmi. Pracuje ve třídě nejstarších dětí a vede kroužek pohybových aktivit zaměřených na míčové hry.

Mezi její záliby patří především sport - je cvičitelkou pilates, jezdí na kole, lyžuje, trénuje s dětmi odbíjenou.

Jana Vršťalová

DSC_7558.JPG

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.Od roku 2002 pracuje v mateřské škole „Čtyřlístek“. Specializuje se na práci s tříletými dětmi, výtvarnou výchova a keramický kroužek. V lednu 2016 úspěšně absolvovala kurz logopedický asistent. Ve škole vede logopedický kroužek.

Dana Beritová, DiS.

DSC_7566.JPG

V roce 2007 vystudovala umělecké gymnázium v Brně, obor literárně dramatický. Po maturitě pracovala pro sdružení občanů zabývajících se emigranty, kde vytvářela volnočasové aktivity pro děti z uprchlických táborů a azylových domů. Dále pak v prodejní galerii či jako asistentka v oboru zajišťování expozic veletrhů a výstav a také jako asistentka scénografa. V roce 2009 se přestěhovala do Prahy a od roku 2010 pracuje jako učitelka v MŠ Čtyřlístek, kde také vede dramatický kroužek. V roce 2015 dokončila studium na VOŠ pedagogické, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve volném čase se věnuje rodině. Mezi její zájmy patří divadlo, hudba, umění a turistika.

Bc. Iva Donátová

DSC_7557.JPG

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Dalším jejím studiem byla pedagogická fakulta, obor učitelství pro MŠ na Karlově univerzitě se zaměřením na tělesnou výchovu.

Do MŠ Čtyřlístek nastoupila po VŠ v září 2013. Specializuje se na výtvarnou a estetickou výchovu. Ve školce vede v odpoledních hodinách kroužek „Šikovné ručičky“.

O vzdělání a výchovu dětí měla zájem už na základní škole, kdy se rozhodla pro tento obor. Jejím velkým vzorem byla rodina, jelikož prarodiče pracovali jako učitelé na ZŠ a matka měla vystudovanou tutéž SPgŠ a poté pracovala jako učitelka v mateřské škole.

Jana Procházková

Jana_Prochazkova.JPG

Jana Procházková vystudovala Střední pedagogickou školu, sólový zpěv pod vedením profesorky Jany Šímové a po studiích muzikálové školy Petra Novotného založila soukromou muzikálovou školu v Ústí nad Labem, kterou 2 roky vedla. Do Prahy ji přivedla nabídka k účinkování v muzikálu Krysař, na základě úspěchu dále vystupovala v muzikálech Drákula, Hamlet a Kráska a zvíře. Byla členkou vokální skupiny Triny a je členkou skupiny Camael a Bardolino.

Hospodářka
Veronika Dubská

Školnice
Karla Balogová

Kuchyně
Miluše Šmídová

Kuchyně
Michaela Mirovská

 

Pobočky :

Římská 27 , Praha 2

Tel.: 222 520 429
email: rimska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 7:00-17:30 h
Školní jídelna: 222 520 429

Londýnská 19, Praha 2

Tel,: 224 254 178
email: londynska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 6:30-17:00 h
Školní jídelna: 222 518 329

Zřizovatel :

Městská část Praha 2
nám. Míru 20
PSČ:120 00 Praha 2