MATEŘSKÁ ŠKOLA „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27

Nabídka rozšiřujících aktivit

Plán rozšiřujících činností pro šk. rok 2017/18

PONDĚLÍ 

10:00 - 11:00   tělocvična – ZŠ J. Masaryka (3. oddělení Klára Tesařová)

ÚTERÝ

10:30 – 11:15   předplavecká výchova   na Slavii  - (Klára Tesařová)       

STŘEDA

14,30 - 17,00   logopedický kroužek    Mgr. Pavla Ptáčková 

ČTVRTEK

15,00- 15,45   taneční kroužek         agentura Rytmik (aktivita hrazená rodiči)                                   

PÁTEK

10:00 - 11:00  tělocvična - ZŠ J. Masaryka (2. oddělení Nikola Krásná)

 

 

Náplň činností

 

Plavání 

 

Plavání je jeden z nejzdravějších a nejvšestrannějších sportů a je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Plavání s předškolními dětmi má svůj nezastupitelný význam ve vytváření správného vztahu k vodě. Děti ve věku 5-7 let jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. V tomto věku si děti umějí ve skupině nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se tímto způsobem i učit. Cílem výuky je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Naučit je lásce k vodě a pohybu v ní a to v době, kdy je dítě nejtvárnější, kdy se v něm ještě neusídlil strach z vody. Chceme docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo, docílit přirozeného pohybu, dosáhnout naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě, ale také toho, aby se dítě na „plavání“ těšilo. Proto plavání probíhá formou her. 

 

 

 

Pobočky :

Římská 27 , Praha 2

Tel.: 222 520 429
email: rimska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 7:00-17:30 h
Školní jídelna: 222 520 429

Londýnská 19, Praha 2

Tel,: 224 254 178
email: londynska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 6:30-17:00 h
Školní jídelna: 222 518 329

Zřizovatel :

Městská část Praha 2
nám. Míru 20
PSČ:120 00 Praha 2