MATEŘSKÁ ŠKOLA „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27

Nabídka rozšiřujících aktivit

Plán rozšiřujících činností pro šk. rok 2018/19

PONDĚLÍ 10.00 – 11.00 - tělocvična - ZŠ J. Masaryka (3. oddělení Klára Tesařová)
ÚTERÝ 10.30 – 11.15 - předplavecká výchova - na Slavii  - (Klára Tesařová)
STŘEDA 14.30 – 17.00 - logopedická prevence - Mgr. Bc. Pavla Ptáčková
ČTVRTEK 15.00 – 15.45 - taneční kroužek - agentura Rytmik (aktivita hrazená rodiči)
PÁTEK 10.00 – 11.00 - tělocvična - ZŠ J. Masaryka (2. oddělení Mgr. Nikola Krásná)

Náplň činností

Plavání 

Plavání je jeden z nejzdravějších a nejvšestrannějších sportů a je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Plavání s předškolními dětmi má svůj nezastupitelný význam ve vytváření správného vztahu k vodě. Děti ve věku 5-7 let jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. V tomto věku si děti umějí ve skupině nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se tímto způsobem i učit. Cílem výuky je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Naučit je lásce k vodě a pohybu v ní a to v době, kdy je dítě nejtvárnější, kdy se v něm ještě neusídlil strach z vody. Chceme docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo, docílit přirozeného pohybu, dosáhnout naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě, ale také toho, aby se dítě na „plavání“ těšilo. Proto plavání probíhá formou her.

Tanečky

Tento kroužek je určen všem dětem, které baví tanec a chtějí se v něm rozvíjet. Naučí se zde vnímat hudbu, rytmus a také správné držení těla. Díky pohybu se učí vnímat prostor kolem sebe a zdokonalují své koordinační schopnosti. Děti se budou učit taneční kroky a jednoduché a líbivé choreografie. K tanci se pouští moderní, lidové, pohádkové i dětské písničky. Výuka je přizpůsobena věku dětí a probíhá přímo v MŠ.

 

Pobočky :

Římská 27 , Praha 2

Tel.: 222 520 429
email: rimska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 7:00-17:30 h
Školní jídelna: 222 520 429

Londýnská 19, Praha 2

Tel,: 224 254 178
email: londynska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 6:30-17:00 h
Školní jídelna: 222 518 329

Zřizovatel :

Městská část Praha 2
nám. Míru 20
PSČ:120 00 Praha 2