MATEŘSKÁ ŠKOLA „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27

Informace k zápisu na prázdninový provozDatum konání:
24.4.2015

Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

se sídlem Na Děkance 2/130, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

tel./fax: 224 920 679, e-mail: dekanka@dekanka.cz , www.dekanka.cz, IČ 60461101

 Mateřská škola Na Děkance zajišťuje prázdninový provoz od 1.7. do 17.7.2015.

Přihláška k prázdninovému provozu bude ke stažení na www.dekanka.cz od 4.5.2015, nebo od 11.5. do 14.5. v době mezi 15:00 – 17:00 hod. k vyzvednutí v ředitelně MŠ Na Děkance.

Dne 25. a 26.5.2015 od 13:00 do 16:00 hod. proběhne zápis dětí k prázdninovému provozu v souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 165 odst. 2 písm. b).

         Přihlášku dětí k prázdninovému provozu, potvrzenou kmenovou MŠ.

2)      Zmocnění k vyzvednutí pověřenou osobou (v případě potřeby).

3)      Originál evidenčního listu s aktuálním potvrzením od lékaře.

V případě podání žádostí na více MŠ (MŠ Trojlístek, MŠ Na Smetance), postačí předložit jeden originál EL s lékařským potvrzením, na zbylé MŠ bude odevzdána kopie s potvrzením ředitelky, u které je uložen originál.

     

Rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu bude zveřejněno od 11.6.2015 na www.dekanka.cz,  nebo přímo na vstupních dveřích do MŠ Na Děkance. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

  • Provozní doba 6:30 – 17:00 hodin.
  • Školné 470,- Kč.
  • Stravné 35,- Kč / 38,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.

Platba školného je nevratná. Včas odhlášené stravné bude vráceno na účet zákonného zástupce.

Školné i stravné bude uhrazeno v hotovosti v den zápisu v kanceláři hospodářky školy.

V případě neuhrazení plateb (školné i stravné), bude přihlášené dítě z prázdninové docházky vyřazeno.

  • Omluvy – denně do 7:30 hod. na tel. 776615606 (možno i SMS), nebo na e- mail

msnadekance@seznam.cz  případně v sešitě omluv v přízemí ve vestibulu školy.

  • Při nástupu najdete informaci o rozdělení dětí do tříd na prosklených dveřích ve vstupním vestibulu.

Ranní příchod do MŠ do 8:30 hod., ve výjimečném případě po dohodě s učitelkou možno i později. Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 – 13:00 hod. Odpolední vyzvedávání od 14:45 hod.

Dítě bude předáno pouze zákonnému zástupci nebo pověřené osobě na základě vyplněného zmocnění.

  • Dětem dejte pohodlné převlečení do třídy, jiné na zahradu (za příznivého počasí chodíme na zahradu i v odpoledních hodinách). Na pobyt venku je nutná pokrývka hlavy, pitný režim zajištěn.

 

 

                                                                        Monika Biemannová, ředitelka školy

                                                                                                


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

 

Pobočky :

Římská 27 , Praha 2

Tel.: 222 520 429
email: rimska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 7:00-17:30 h
Školní jídelna: 222 520 429

Londýnská 19, Praha 2

Tel,: 224 254 178
email: londynska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 6:30-17:00 h
Školní jídelna: 222 518 329

Zřizovatel :

Městská část Praha 2
nám. Míru 20
PSČ:120 00 Praha 2